|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

ERASMUS

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

Zbiralnik virov

  Pravila bivanja v dijaškem domu v času epidemije bolezni CoVid-19

  Dijaški in študentski dom - Tor, 08/31/2021 - 18:33

  Šolsko leto 2021/2022 bomo pričeli z modelom B-DD kjer velja, da vsi dijaki bivajo v dijaškem domu skladno s priporočili NIJZ. Dijaški domovi bomo imeli nastanjene vse dijake. Dopustna bo nastanitev več dijakov v sobi. Pri tem bodo veljale omejitve, ki se bodo nanašale na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Uvedeni bodo posebni protokoli pri uporabi jedilnice, učilnic in sanitarij ter skupnih prostorov.

  Nagovor ravnateljice ob začetku šolskega leta

  Dijaški in študentski dom - Tor, 08/31/2021 - 14:47

  Spoštovani dijaki/dijakinje, spoštovani starši!
   
  Dobrodošli v dijaškem in študentskem domu Grma Novo mesto – centru biotehnike in turizma. Vsako šolsko leto je nov začetek in hkrati nadaljevanje nečesa, kar smo začeli v preteklosti. V novo šolsko leto vstopimo optimistično, polno upanja, zanosa, načrtov, predvsem pa odgovorno.
   
  Žal ne moremo mimo dejstva, da je še vedno med nami prisoten virus. Da bo lahko izobraževanje in naše druženje potekalo brez večjih omejitev, je na nas velika odgovornost, da skrbimo drug za drugega in ostanemo zdravi.
  Vzgoja in izobraževanje je temelj vsake družbe ter sooblikovalec življenja v družbi. Mladi ste pred novim izzivom, da v času bivanja v dijaškem domu pokažete zrelost in odgovornost ter razumevanje do spoštovanja ukrepov.
   
  Dragi dijaki in dijakinje, iz srca vam želimo, da bi ostali ustvarjalni in zvedavi. Starši, zaupajte v svoje otroke in v naše delo.
   
   
   
  Martina Kralj, ravnateljica

  OBVESTILO DIJAKOM IN STARŠEM - ŠOLSKO LETO 2021/22

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Sob, 08/28/2021 - 15:40

  Dragi dijaki, spoštovani starši!

   

  Pred vami je nekaj osnovnih informacij, ki jih boste potrebovali v tem šolskem letu.

  Še posebej pa izpostavljamo informacije v zvezi s prihodom v šolo in situacijo v zvezi s koronavirusom.

  NAVODILA DIJAKOM OB PRIHODU V ŠOLO

  Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

  - V ŠOLO PRIHAJAJO SAMO ZDRAVI  DIJAKI.

  - Redno nošenje obrazne maske v zaprtem javnem prostoru.

  - Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje 1,5 m in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.

   - V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa. Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

  - Vzdržujemo higieno kašlja in kihanja.

   Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

  Ob zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj dijaki skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko  oslabele  sorodnike oziroma  osebe,  ki  so  jim  blizu – kontakt  z  njimi  naj  bo  le  na zadostni razdalji.

  • Priporočamo  peš  hojo,  kolesarjenje,  tudi  individualni  prevoz staršev 
  • Dijaki v šolski objekt vstopajo le z zaščitno masko in z razkuževanjem rok (razkužila so nameščena na več mestih: ob vhodu, na hodnikih, v učilnicah).
  • Maske si dijaki zagotovijo sami.
  • V šolski  objekt  vstopajo  posamično,  pri  tem  ohranjajo  1,5-  do  2-metrsko razdaljo.
  • Prepovedano je  zadrževanje  v  skupinah  oz.  druženje  na  funkcionalnem  zemljišču  šole  in  v šoli (npr. šolsko dvorišče, šolsko parkirišče, hodniki, garderobe, sanitarije …).
  • Ob prihodu v šolo in odhodu iz nje bodo na hodnikih za izvajanje ukrepa skrbeli dežurni učitelji.
  • Ob prihodu v šolo se dijaki zberejo v matični učilnici in se posedejo po sedežnem redu (medosebna razdalja). Učilnico zapustijo v primeru odhoda na sanitarije ali odhoda v specialno učilnico (računalniško učilnico, učno kuhinjo …).
  • Obrazne zaščitne maske se nosijo redno ves čas v zaprtem javnem prostoru. Pred uporabo ter po odstranitvi  maske  naj  si dijaki temeljito  umijejo  ali  razkužijo  roke. Maska  mora  segati  od  korena nosu  do  pod  brado,  med  nošenjem  naj  se  je  osebe  ne  dotikajo. Masko  je treba  občasno zamenjati – na 2 do 3 ure.
  • Pouk bo potekal v stalnih učilnicah z razporeditvijo miz na ustrezni razdalji (pomembna je medosebna 1,5–2-metrska razdalja).
  • Po  vsaki  uri se  temeljito prezrači učilnico.
  • V učilnicah bodo nameščana razkužila, papirnate brisačke in navodila za pravilno uporabo mask in plakati s splošnimi higienskimi ukrepi.
  • Dijaki praviloma ves čas trajanja pouka ostajajo v učilnici, razen za uporabo sanitarij, ki jih uporabljajo samo v svoji etaži. Vrata  sanitarij naj  dijaki po  možnosti odpirajo  s  komolcem  oz.  s  pomočjo  čiste  papirnate  brisačke. Velja enako za upoštevanje medosebne razdalje.
  • Računalnike v učilnici uporabljajo le učitelji.
  • Dijaki s seboj prinesejo šolske potrebščine (zvezki, pisala …), vodo v plastenkah, eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo.
  • Odsvetovano je posojanje in izmenjevanje šolskih potrebščin.
  • Ko so za izvedbo pouka  potrebna zaščitna delovna oblačila (delovna uniforma), se uporablja tudi garderoba, ki jo učitelj pred vsako skupini očisti in razkuži.
  • Šolska malica bo organizirana v obliki hladne malice v matičnih učilnicah, pri tem se upoštevajo higienska priporočila. Če uporabljajo masko, naj si jo s čistimi rokami previdno odstranijo in jo zavržejo v koš za odpadke oz. če je pralna, jo shranijo v vrečko. Pred hranjenjem naj si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju naj si ponovno umijejo ali razkužijo roke.
  • Šolsko malico prevzame dežurni dijak v kletnih prostorih šolske kuhinje. Odnese jo v matično učilnico in jo razdeli sošolcem. Po obroku dežurni dijak poskrbi za čiščenje učilnice in iznos smeti v zabojnik.
  • Dežurni učitelj skrbi za urejen in počiščen razred.
  • V primeru suma na okužbo (vročina, okužba dihal) dijak počaka v izolaciji (kabinet 3. nadstropje). Šola obvesti starše (mladoletnih dijakov).
  • V primeru odrejene karantene, dijake in njihove starše naprošamo za spoštovanje ukrepa.

   

  SAMOTESTIRANJE DIJAKOV

  Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake (Ul RS, št. 133/21) obravnava brezplačno, prostovoljno samotestiranje dijakov doma (nedelja zvečer, ponedeljek zjutraj). Povzeto:

  1. Samotestiranje

  Dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo (dijaki) samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

  1. Samotestestiranje se ne izvaja

  Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.

  1. Pogoj za samotestiranje doma

  Pogoj za samotestiranje doma je, da se dijak počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba).

  1. Pozitivni rezultat samotestiranja

  V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja.

  V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovori dijak oziroma starši ali zakoniti zastopniki dijaka.

  Dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.

  1. Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja

  O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in izbranega osebnega zdravnika dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo.

  1. Negativni rezultat samotestiranja

  V primeru negativnega rezultata testa PCR se dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

  1. Ravnanj ravnatelja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu

  Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte dijaka ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

  1. Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja

  Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

   

  PROSTA MESTA ZA VPIS V 2. ROKU

  Višja šola - Pon, 08/23/2021 - 11:45

  Spoštovani kandidati za vpis v Višjo strokovno šolo Grm Novo mesto!
   
   

  Študijski program PROSTA MESTA za 2. prijavni rok SKUPNA REDNI IZREDNI UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 26 45 NARAVOVARSTVO 49 45 GOSTINSTVO IN TURIZEM 47 45

   
  Drugi prijavni rok poteka od 24.8. do 31.8.2021.
  Prijava na 2. prijavni rok rednega študija poteka preko elektronskega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje, ki je pooblaščena s strani Ministrstva za šolstvo glede izbirnega postopka vseh višjih strokovni šol Slovenije. Njihova spletna stran je www.vss-ce.com/VPS.
  Kandidati spletni obrazec izpolnijo, ga natisnejo, lastnoročno podpišejo in v kuverti priporočeno pošljejo na Višješolsko prijavno službo Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Direktne pisne prijave prejete na našo višjo šolo niso veljavne in ne bodo upoštevane.
  Rezultati razvrščanja bodo znani 23.9. Kandidate o tem, če so sprejeti obvesti Višješolska prijavna služba.
  Višja šola bo na osnovi seznamov sprejetih, ki jih bo dobila od Višješolske prijavne službe Celje, po pošti poslala vabila na vpis študentom, ki so sprejeti. Vpis bo izven predvidoma od 27. 9. do 30. 9. 2021  (glede na datum prejetih seznamov s strani Vpisne službe Celje). Študent, ki bo sprejet, se mora vpisa udeležiti osebno.
  Naknadni vpis (po 2.roku) je za redni študij možen le s sklepom ravnatelja, za osebe, ki imajo opravičljive razloge, da se niso prijavile v 1. ali 2. roku (prošnja se pošlje po e-pošti) v referat do vključno 28. 9. 2021 !
  3. prijavnem roku se lahko vpišejo kandidati le za I Z R E D N I študij.  Vpis na morebitna prosta mesta po 2. prijavnem roku je možen le za izredni študij in bo potekal 5. oktobra 2021 od 12h do 15h ure v  prostorih višje strokovne šole. 
  Kandidati, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje (končana srednja šola – V. stopnja), se vpišejo neposredno z obrazcem (vpisnica za vpis v 3. prijavnem roku), ki ga dobijo na dan vpisa v šoli. Na vpis morate priti osebno, pooblastil ne bomo upoštevali. 
  Kandidat na vpisu v celoti predloži:
  ¨       3 fotografije 3 x 3,5 cm
  ¨       fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica(obe strani) ali potni list);
  ¨       fotokopijo spričevala (zaključnega izpita oz. mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo)) -zadržimo;
  ¨       izvirnike spričeval (zaključnega izpita, mature ali poklicne mature (obvestilo o uspehu in spričevalo))- na vpogled;
  ¨       potrdilo o plačani šolnini ; šolnina za eno študijsko leto: 1.600€; (plačate lahko na dan vpisa na blagajni šole (v celoti (-5%) ali v 3 obrokih, od tega je 1. obrok (1.000€) pogoj ob vpisu) v primeru sofinanciranja, prinesite                 potrdilo financerja o napotitvi na izobraževanje ****
  ¨       pogodbo o medsebojnih obveznostih (dobite na vpisu);
  ¨       vpisnica (dobite na vpisu);
  ¨       davčno številko,
  ¨       pisalo.
  Vpisovali bomo le kandidate, ki bodo na vpisu predložili popolno dokumentacijo. Vpisovali bomo po vrstnem redu prihoda na vpis, do zasedbe prostih vpisnih mest.
  V kolikor bo po 5. oktobru 2021 imela Višja strokovna šola še prosta vpisana mesta za izredni študij, bo izvajala vpis v referatu višje šole vsak delovni dan od 12 - 13 ure, do zasedbe prostih mest oziroma do vključno 29. oktobra 2021, ob pogojih, ki so navedeni zgoraj.

  1. roditeljski sestanek za starše v šolskem letu 2021/22

  Dijaški in študentski dom - Čet, 08/19/2021 - 15:10

  Vabim vas, da se udeležite 1. roditeljskega sestanka, ki bo v torek, 31. 8. 2021, ob 18.00 uri v veliki predavalnici.
   
  Dnevni red:
  1. Predstavitev dijaškega doma:
               - vzgojno izobraževalno delo,
               - urnik (bujenje, zajtrk,….),
               - prehrana,
               - vzgojne skupine.
  2. Predstavitev pravilnika o življenju in dela dijakov v dijaškem domu.
  3. Predstavitev vloge za subvencijo.
  4. Stroški bivanja v dijaškem domu.
  6. Predstavitev interesnih dejavnosti.

  Sprejem dijakov v dijaški dom

  Dijaški in študentski dom - Čet, 08/19/2021 - 15:07

  Spoštovani dijaki in starši!
   
   
  Obveščamo vas, da bo sprejem dijakov v dijaški dom potekal v torek, 31. avgusta 2021, od 17.00 do 18.00 ure.
   
  Ob 18.00 uri bo 1. roditeljski sestanek za starše vseh letnikov, predstavili bomo življenje in delo v dijaškem domu, v šolskem letu 2021/2022. Vabilo sledi v prilogi.
   

  ZLATI MATURANT

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Sre, 07/07/2021 - 13:44

  Za izjemen uspeh na poklicni maturi čestitamo Alenu Golobiču.

   

   

   

  PREVZEM SPRIČEVAL PO POPRAVNIH IZPITIH

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Pon, 07/05/2021 - 08:01

  Obveščamo vas, da lahko letna spričevala oz. obvestila o uspehu po izpitih prevzamete v tajništvu šole od torka, 6. 7. 2021 do petka, 9. 7. 2021 med 8. 00 in 10.00 uro. 

  Če v tem času ne utegnete prevzeti spričeval, ji boste prevzeli po 17. 8. 2021.

   

  OBVESTILO DIJAKOM, KI BODO V POLETNEM ČASU BIVALI V DIJAŠKEM DOMU

  Dijaški in študentski dom - Čet, 06/24/2021 - 09:35

  OBVESTILO DIJAKOM, KI BODO V POLETNEM ČASU BIVALI V DIJAŠKEM DOMU

  VABILO K VPISU

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Tor, 06/08/2021 - 12:40

  VABILO K VPISU

   

  Spoštovani!

  Obveščamo Vas, da bo vpis v srednje strokovni izobraževalni program:

  - gastronomija in turizem, za poklic gastronomsko - turistični tehnik na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, potekal v ČETRTEK, 17. 6. 2021 ob 9:00.

  - gastronomske in hotelske storitve, za poklic gastronom - hotelir na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, potekal v ČETRTEK, 17. 6. 2021 ob 11:00 uro.

   

   

  Da bi lahko izvedli postopek vpisa, s seboj prinesite:

  • ZAKLJUČNO SPRIČEVALO (originalno ali fotokopijo) oziroma
  • DOKAZILO o odkriti nadarjenosti (samo tisti učenci, ki ste bili prepoznani kot nadarjeni),
  • izpolnjen OBRAZEC ZA ŠOLSKO PREHRANO,
  • izpolnjen OBRAZEC ZA SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV,
  • izpolnjen OBRAZEC ZA IZPOSOJO UČBENIKOV,
  • izpolnjen OBRAZEC IZBIRA SMERI,
  • izpolnjen OBRAZEC eASISTENTA ZA STARŠE (v kolikor želite).

   

  Na vpisu se boste lahko tudi vpisali v dijaški dom (Dijaški in študentski dom Grm Novo mesto).

   

   

  Za morebitne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko (Anita Beguš, anita.begus@guest.arnes.si, tel. 07/373 16 38).

   

  Veseli smo, da ste za vpis izbrali našo šolo. Verjamemo, da se boste pri nas dobro počutili.

   

   

   

   

  Anita Beguš,                                                                                                  Maja Skubic Avsec,

  šolska svetovala delavka                                                                               ravnateljica                                                  

   

   

  Strani