|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

ERASMUS

Z roko v roki do kakovostne preh.

Projekt Spektroskopija

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
Center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

Zbiralnik virov

  KATALOG DELAVNIC ZA OSNOVNOŠOLCE šol. leto 2014/15

  Dragi osnovnošolci, osnovnošolke, dragi starši in skrbniki ter učitelji in učiteljice!

  Na zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma tradicionalno močno sodelujemo z okoljem, in sicer v raz-ličnih oblikah.
  Ena od oblik tega sodelovanja so tudi delavnice, ki jih pripravljamo za osnovnošolce. Tako na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji vsako leto pripravimo in izvedemo večje število delavnic, ki so povezane z naravo in okoljem, »pridelavo in predelavo hrane«. Delavnice so namenjene različnim starostnim skupinam otrok oziroma učencev.
  Naša šola ima za same izvedbe delavnic primerno infrastrukturo, še zlasti pa je pomembno, da v delavnicah sodelujejo oz. jih vodijo naši dijaki in profesorji.
  Vodenje delavnic predstavlja za večino naših dijakov izziv, ki pa ga profesorji povežejo z njihovimi obveznostmi pri pouku. Tako ni naključje, da je nastal katalog delavnic za osnovnošolce, ki so ga pripravile dijakinje 4. letnika programa Naravovarstveni tehnik kot praktični izdelek maturitetne naloge. Katalog nas v besedi in sliki popelje skozi posamezne delavnice in naravno prikaže utrinek z dela v delavnici, hkrati pa je tudi pripomoček za odločitev, kaj izbrati - tako učiteljem, učencem in staršem. 

  Vsi, ki se boste odločili, da nas obiščete in se vključite v eno ali več delavnic, boste imeli tudi možnost, da si gledate šolo, živali, rastline, učne poti ipd. ter se seznanili tudi z vzgojno-izobraževalnimi programi naše šole.

  Lepo vabljeni!


  Ravnateljica:
  Vida Hlebec, prof.

  dejavnosti

  VABILO K VPISU - PTI

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Pon, 06/22/2015 - 18:40
  VABILO K VPISU - PTI

  Spoštovani dijaki, dijakinje!

  Obveščamo Vas, da bo vpis v izobraževalni program Gastronomija (PTI) na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, Novo mesto, potekal

  v PONEDELJEK, 29. 6. 2015, ob 8.30 oz. 11.00.

   

  Da bi lahko izvedli postopek vpisa, s seboj prinesite:

  -          FOTOKOPIJO IN ORIGINALNO SPRIČEVALO O ZAKLJUČNEM IZPITU

  -          FOTOKOPIJE IN ORIGINALNA SPRIČEVALA 1., 2. in 3. letnika

  -          Izpolnjen OBRAZEC ZA ŠOLSKO PREHRANO

  -          Izpolnjen OBRAZEC ZA SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV

  -          Izpolnjen OBRAZEC ZA IZPOSOJO UČBENIKOV

  -          Davčno številko

  -          Barvnofotografijo velikosti 3,5x4,5 cm (za dijaško izkaznico)

  Za morebitne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko (Anita Beguš, anita.begus@guest.arnes.si, tel. 07/37 31 638).

  Šolska svetovalna služba:                                                         

  Anita Beguš                                                                            

   

  PODELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNI IZPIT

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Pon, 06/22/2015 - 16:45
  PODELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNI IZPIT

  Podelitev spričeval bo v ponedeljek, 29. 6. 2015, ob 10.00 v učilnici 003.

  OBVESTILO POPRAVNI IZPITI

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Sob, 06/20/2015 - 00:01
  OBVESTILO POPRAVNI IZPITI - SPOMLADANSKI ROK

  Spomladanski rok popravnih in dopolnilnih izpitov se bo začel v sredo, 1. 7. 2015. Natančen razpored bo objavljen v petek, 26. 6. 2015. Kandidati se morajo na izpit prijaviti najpozneje do srede, 24. 6. 2015. 

  ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE V ŠOL. LETU 2015/16

  Spoštovani starši!
   
  Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013, dne 11. 1. 2013) ter Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma urejajo organizacijo šolske prehrane. Ker smo po zakonu dolžni izvesti prijavo na šolsko malico za naslednje šolsko leto, se obračamo na vas z naslednjimi pomembnimi informacijami:
   
  1. Organizacija:
  - Šola zagotavlja prehrano dijakom v dneh, ko poteka šolski pouk.
  - Prijava na šolsko prehrano se praviloma odda v mesecu juniju, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavo se vloži na predpisanem obrazcu.
  - Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve, prekličejo prijavo prehrane. Preklic prijave prehrane se odda pisno v tajništvo šole.
   
  S prijavo na šolsko prehrano nastopijo obveznosti dijakov in njihovih staršev:
    - spoštovati pravila (Uradni list RS, št. 3/2013 in Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma),
    - plačevati prispevke (9. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma),
    - pravočasno odjavljati obroke (7. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma in 8. člen v Uradnem listu RS, št. 43/2010),
    - plačati polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen (9. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma in 9. člen v Uradnem listu RS, št. 43/2010).
   
  Še posebej vas opozarjamo na odjavo prehrane. V primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka morajo dijak oz. starši odjaviti prehrano za čas odsotnosti dijaka. Prehrano lahko odjavijo po elektronski pošti (odjava.malice@gmail.com), telefonu (07 393 47 17) ali preko touch panela, ki je nameščen v prostorih šole. Posamezni obrok šolske prehrane je potrebno odjaviti vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure. V primeru da dijak obroka ne odjavi, se plača polna cena obroka. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
   
  Nepravočasna odjava od obroka se izjemoma upošteva le v primeru, če dijak zboli, in sicer le za prvi dan odsotnosti od pouka (obrok je potrebno odjaviti tisti dan, ko dijak zboli do 8. ure).
   
  Šola odjavi posamezni obrok za dijaka, ki v imenu šole sodeluje na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka.
   
  2. Subvencioniranje šolske prehrane:Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice.
   
  Na osnovi 14. člena Zakona o šolski prehrani je do splošne subvencije upravičen samo tisti dijak, kateremu je priznana dodatna pravica do subvencionirane malice.
   
  Subvencionirana šolska prehrana pripada dijakom, pri katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji,  in znaša:
  – do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini cene malice;
  – nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
  – nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.
   
  Skladno z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJF) pred novim šolskim letom staršem ni POTREBNO oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Šola bo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico. Torej oddajanje vlog za subvencijo malice zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2015. Tisti dijaki, ki niso opravičeni do otroškega dodatka oziroma štipendije so pa glede na cenzus lahko opravičeni do subvencionirane prehrane zato starši lahko oddate VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE MALICE oziroma SUBVENCIJE KOSILA na obrazcu 8. 41 na pristojni center za socialno delo.
  Vsi dijaki, ki željo prijemati malico v tem šolskem letu, morajo oddati prijavo na malico. Dijakom, ki  ne želijo prejemati šolske malice, prijave ni potrebno oddati.
   
  Dijaki naj izpolnjeno prijavo vrnejo razredniku najkasneje do 19. junija 2015. PRIJAVNICA

  3. Cena malice:
  Trenutna cena malice znaša 2,42 evra.

  4. Plačilo malice:
  Strošek malice boste poravnali preko položnice, ki jo dijak prejme v šoli vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec. stroške lahko plačujete tudi preko trajnika (obrazec sdd na spletni strani šole se izpiše, izpolni in odda v računovodstvo), lahko pa se na svoji spletni banki naročite na prejemanje e-računa.
   
                                                 Ravnateljica Kmetijske šole Grm  in biotehniške gimnazije:
                                                                                Vida Hlebec, l.r.
   

   

  ZAKLJUČNA PRIREDITEV OB DRŽAVNEM PRAZNIKU IN OB KONCU POUKA

  Drage dijakinje in dragi dijaki!

   
  VABIMO VAS NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV OB DRŽAVNEM PRAZNIKU IN OB KONCU POUKA, NA KATERI BOMO PODELILI TUDI NAGRADE IN PRIZNANJA NAJUSPEŠNEJŠIM V TEM ŠOLSKEM LETU.

  Podelitev bo v sredo, 24. 6. 2015, ob 8. uri pred šolo, v primeru slabega vremena pa v veliki predavalnici.

  SPRIČEVALA BOSTE PREJELI V UČILNICAH PO RAZPOREDU, KI BO OBJAVLJEN NA OGLASNI DESKI.

  Vsi delavci šole vam čestitamo za dosežen uspeh.
   

  Vida Hlebec, ravnateljica

  ​Priprave na popravne / dopolnilne izpite – MATEMATIKA

   

  SL2 22.6. 23.6. 29.6. 7:30 – 9:00 2.E 2.E 1.CD 9:30 – 11:00 3. GIM 3. GIM  

   

  SL1 23.6. 29.6. 7:30 – 9:00   2. GIM 9:30 – 11:00 2.GIM 4. GIM

   

  MA2 22.6. 23.6. 29.6. 7:30 – 9:00 2.CD   2.CD 9:30 – 11:00 4.EF 2.SSI 4.EF

   

  MA1 22.6 23.6. 29.6. 7:30 – 9:00 3.C 3.CD 3.CD 9:30 – 11:00   2.CD 5.AB + 4. C

   

  ŽIV 22.6. 23.6. 29.6. 7:30 – 9:00 3. C 3. CD 2. FG HIJ 9:30 – 11:00 5.AB + 4.C 5.AB + 4.C 1.EFG HI

   
  Aktiv učiteljev matematike

  Razpis za delo študentov : svetovna razstava EXPO Milano

  Višja šola - Pet, 06/12/2015 - 10:36

  Objavljamo razpis, v katerem vabijo študente za delo na svetovni razstavi Milano EXPO 2015.
  razpis.pdf

  USTNI IZPITI POKLICNE MATURE – SPOMLADANSKI ROK 2015

  4. c
  MATEMATIKA                ponedeljek, 15. 6. 2015 
  IZDELEK OZ. …             torek, 16. 6. 2015 
  ANGLEŠČINA                sreda, 17. 6. 2015 
  KMETIJSTVO                 četrtek,  18. 6. 2015 
  SLOVENŠČINA             petek,  19. 6. 2015
   
  4. d
  MATEMATIKA                ponedeljek, 15. 6. 2015
  SLOVENŠČINA             ponedeljek, 15. 6. 2015 (tisti, ki ste izbrali angleščino)
  IZDELEK OZ. …             torek, 16. 6. 2015 
  NARAVOVARSTVO      četrtek,  18. 6. 2015  (tisti, ki ste izbrali angleščino)
  SLOVENŠČINA             četrtek,  18. 6. 2015  (tisti, ki ste izbrali matematiko)
  ANGLEŠČINA                petek, 19. 6. 2015 
  NARAVOVARSTVO      petek, 19. 6. 2015  (tisti, ki ste izbrali matematiko)
   
  5. a
  KMETIJSTVO                 ponedeljek, 15. 6. 2015
  IZDELEK OZ. …             torek, 16. 6. 2015 
  SLOVENŠČINA             sreda, 17. 6. 2015 
  MATEMATIKA                petek, 19. 6. 2015 
  ANGLEŠČINA                petek, 19. 6. 2015 
   
  5. b
  HORTIKULTURA           ponedeljek, 15. 6. 2015
  IZDELEK OZ. …             torek, 16. 6. 2015 
  SLOVENŠČINA             sreda, 17. 6. 2015 
  MATEMATIKA                petek, 19. 6. 2015 
  ANGLEŠČINA                petek, 19. 6. 2015 
   
  Natančen razpored kandidatov po urah in prostorih je objavljen na oglasni deski za poklicno maturo.

  Tags: poklicna matura

  TERMINSKI PLAN ZI - PISNI DEL POMLAD15

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Sob, 06/06/2015 - 00:29
  TERMINSKI PLAN ZAKLJUČNEGA IZPITA - PISNI DEL, POMLAD 2015

  Terminski plan zaključnega izpita - pisni del, za spomladanski rok 2015 najdete tukaj

  Projektna olimpijada mladih raziskovalcev v Ameriki

  Od 8. do 10. maja je v ZDA (Houston, Texas) potekala Projektna olimpijada mladih raziskovalcev I-SWEEEP. V treh kategorijah (Energy, Engineering, Invironment) je  tekmovalo 668 študentov in dijakov iz 111 držav sveta.

  V kategoriji »environment« sta tekmovala tudi, Anja Zupančič, dijakinja 4.A letnika Biotehniške gimnazije NM in Aleš Zupančič iz 4. E Gimnazije NM. V zelo veliki konkurenci sta v svoji kategoriji dosegla SREBRNO MEDALJOČestitamo!


  Anja in Aleš pred svojo predstavitvijo. (Foto: M. Kočar)

     

  dejavnosti

  ​Zasaditev šolske grede v Mozirskem Gaju

  Na povabilo gospe Elice Bele, ki skrbi za zasaditve gred in njihovo oskrbo v Mozirskem Gaju, smo za letošnjo sezono posadili gredo pri japonskem tudi tega lepega parka tudi Grmčani. Pod vodstvom Andreje Bartolj Bele sta študentki Upravljanja podeželja in krajine Urška Kunšek in Petra Grudnik ter dijakinji programa cvetličar Neža Japelj in Suzana Kink zasadili gredo, ki bo skozi celo sezono privabljala obiskovalce parka in na ta način sporočala, da tudi v Novem mestu znamo vzgajati vrtnarje. Dekleta so se s ponosom odločila, da bodo odšla na ogled grede s svojimi  družinami, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma pa v Mozirje vabi tudi vse ostale ljubitelje cvetja.

     
   
  Andreja Bartolj Bele

  dejavnosti

  Tekmovanje v Zagrebu - Floraart

  V sredo, 27. 5. 2015, je v Zagrebu na cvetličarski razstavi Floraart potekalo mednarodno tekmovanje mladih floristov, ki so svoje znanje izkazovali v izdelavi poročnega šopka. Večina od 13 tekmovalcev je bila iz Hrvaške, tri tekmovalke pa so bile iz Slovenije. Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je zastopala Monika Murenc, ki se je z vrhunsko izdelanim poročnim šopkom zasedla 2. mesto. Pod mentorstvom Andreje Bartolj Bele se je Monika podobnih tekmovanj udeležila že večkrat. Sama pravi, da ji vsako tekmovanje, ne glede na rezultat, da nova znanja in izkušnje, ki ji bodo zelo prav prišle predvsem takrat, ko se bo  zaposlila v cvetličarni ali pa celo odprla svojo cvetličarno.

    

  Andreja Bartolj Bele

  dejavnosti

  VABILO K VPISU

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Čet, 06/04/2015 - 16:35
  VABILO K VPISU Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

   Obveščamo vas, da bo vpis v izobraževalna programa na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, letos potekal po naslednjem razporedu:

   

  v SREDO, 17. 6. 2015, za program gastronomske in hotelske storitve za poklic gastronom-hotelir:

   

  Bodoči dijaki so razdeljeni v tri skupine:

  1. skupina od 8.00 do 9.45 – vpis bodočih dijakov s priimki A–J,

  2. skupina od 9.45 do 11.30 – vpis bodočih dijakov s priimki K–P,

  3. skupina od 11.30 do 13.15 – vpis bodočih dijakov s priimki R–Ž.

   

  Bodoči dijaki bodo na vpisu imeli tudi merjenje delovnih oblek, ki bo potekalo v šolski čitalnici v času vpisa.

   

  in v PETEK, 19. 6. 2015, zaprogram gastronomija in turizem za poklic gastronomsko-turistični tehnik:

   

  Bodoči dijaki so razdeljeni v tri skupine:

  1. skupina od 8.00 do 9.45 – vpis bodočih dijakov s priimki A–H,

  2. skupina od 9.45 do 11.30 – vpis bodočih dijakov s priimki I–P,

  3. skupina od 11.30 do 13.15 – vpis bodočih dijakov s priimki R–Ž.

   

   Veseli smo, da ste za vpis izbrali našo šolo. Prepričani smo, da se boste pri nas dobro počutili!

  Anita Beguš,

  šolska svetovalna delavka

  Ustni izpiti - spomladanski rok 2015

  PREDMET: SLOVENŠČINA
   
  KOMISIJA: Gregor Kastelic – izpraševalec, Damir Škerl – predsednik,
  Gabrijela Šturm - članica
  DATUM: 17. 6. 2015
  PROSTOR: SL1
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Bajuk Polona   Beg Urška   Gole Barbara 8.30–9.30 Horvatič Luka   Jakša Ema   Jazbec Maruša  9.30–10.30 Judež Klavdija   Kralj Jani   Majcen Sara 10.30-11.00 ODMOR 11.00-12.00 Muzga Nika   Povše Katja   Staniša Luka 12.00-13.00 Šivavec Sara   Vraničar Katja   Zaplatar Kristina 13.00-14.00 Zaplatar Matej   Zorko Jan   Zupančič Anja

   
   
  PREDMET: SLOVENŠČINA
   
  KOMISIJA: Gregor Kastelic – izpraševalec, Damir Škerl – predsednik,
  Gabrijela Šturm - članica
  DATUM: 18. 6. 2015
  PROSTOR: SL1
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Bregar Miha   Breznikar Katja   Cekuta Laura 8.30–9.30 Kodrič Martina   Krnc Jure   Kulovec Tjaša  9.30–10.30 Metelko Klemen   Petan Urška   Štangelj Jan 10.30-11.00 ODMOR 11.00-12.00 Štravs Davorin   Vidic Tomaž   Zupančič Maja

   
  PREDMET: MATEMATIKA
   
  KOMISIJA: Peter Seničar – izpraševalec, Vojka Zupančič – predsednica,
  Urška Mihelič – članica
  DATUM: 16. 6. 2015
  PROSTOR: SL2
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Bajuk Polona   Beg Urška   Gole Barbara 8.30–9.30 Horvatič Luka   Jakša Ema   Jazbec Maruša  9.30–10.30 Judež Klavdija   Kralj Jani   Majcen Sara 10.30-11.00 ODMOR 11.00-12.00 Muzga Nika   Povše Katja   Staniša Luka 12.00-13.00 Šivavec Sara   Vraničar Katja   Zaplatar Kristina 13.00-14.00 Zaplatar Matej   Zorko Jan   Zupančič Anja

   
  PREDMET: MATEMATIKA
   
  KOMISIJA: Peter Seničar – izpraševalec, Vojka Zupančič – predsednica,
  Urška Mihelič – članica
  DATUM: 19. 6. 2015
  PROSTOR: SL1

  Čas Priimek in ime 12.00–13.00 Bregar Miha   Doberdrug Nina   Jeler Senta 13.00–14.00 Koprivc Lea   Nahtigal Tjaša   Šuštaršič Nina

   
  PREDMET: MATEMATIKA
   
  KOMISIJA: Urška Mihelič – izpraševalka, Vojka Zupančič – predsednica,
  Vesna Starc – članica
  DATUM: 19. 6. 2015
  PROSTOR: SL1
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Breznikar Katja   Cekuta Laura   Kodrič Martina 8.30–9.30 Krnc Jure   Kulovec Tjaša   Metelko Klemen 9.30-10.00 ODMOR 10.00-10.30 Petan Urška   Štangelj Jan   Štravs Davorin 10.30-11.30 Vidic Tomaž   Zupančič Maja

   
  PREDMET: ANGLEŠČINA
   
  KOMISIJA: Sonja Golob – izpraševalka, Irena Kurajić – predsednica,
  Rebeka Pirnar - članica
  DATUM: 15. 6. 2015
  PROSTOR: SL2
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Bregar Miha   Breznikar Katja   Cekuta Laura 8.30–9.30 Krnc Jure   Metelko Klemen   Štangelj Jan  9.30-10.00 ODMOR 10.00-10.30 Vidic Tomaž   Zupančič Maja   Petan Urška 10.30-11.30 Štravs Davorin   Horvatič Luka   Bajuk Polona 11.30-12.30 Beg Urška   Gole Barbara   Jakša Ema

   
  PREDMET: ANGLEŠČINA
   
  KOMISIJA: Sonja Golob – izpraševalka, Irena Kurajić – predsednica,
  Rebeka Pirnar - članica
  DATUM: 19. 6. 2015
  PROSTOR: SL2
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Kastrevc Uroš   Jazbec Maruša   Judež Klavdija 8.30–9.30 Kralj Jani   Majcen Sara   Muzga Nika  9.30-10.00 ODMOR 10.00-10.30 Povše Katja   Staniša Luka   Šivavec Sara 10.30-11.30 Vraničar Katja   Zaplatar Kristina   Zaplatar Matej 11.30-12.30 Zorko Jan   Zupančič Anja

   
  PREDMET: NEMŠČINA
   
  KOMISIJA: Alenka Prem – izpraševalka, Špela Debeljak – predsednica,
  Nataša Sovič Kirm - članica
  DATUM: 17. 6. 2015
  PROSTOR: SL2
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 9.15-10.15 Kodrič Martina   Kulovec Tjaša

   
   

  ZAKLJUČNI IZPIT POMLAD 2015

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Pon, 06/01/2015 - 15:01

  Več informacij o spomladanskem roku zaključnega izpita 2015

  najdete v zavihku ZAKLJUČNI IZPIT

   

  Soglasje za dodatni oddelek

  Na podlagi 27. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/2006) ter 10. člena Pravilnika o vpisu v srednje šole (Ur. l. RS, št.: 12/06, 17/06 in 12/08) ministrica, pristojna za izobraževanje, 
    SOGLAŠA

  s predlogom sveta šole Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, št.: 201/2015, z dne 6. 5. 2015, o povečanju obsega razpisanih mest za vpis v 1. letnik šolskega leta 2015/2016 za program Kmetijsko – podjetniški tehnik iz 28 na 56 mest.

  Soglasje za dodatni oddelek.pdf

  Soglasje za dodatni oddelek.pdf

  SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE 2015

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Čet, 05/28/2015 - 12:03
  Spomladanski rok poklicne mature 2015

  Terminski plan za spomladanski rok poklicne mature 2015

  najdete tukaj

   

  RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2015)

  Ponedeljek, 1. 6. 2015, 7.30
  Prostor: telovadnica
  Predmet: OIV, IND – športni dan
  Nadzorni učitelj: I. Adamčič, D. Škerl, R. Pirnar
   
  Ponedeljek, 1. 6. 2015, 7.30
  Prostor: telovadnica
  Predmet: ŠPORTNA VZGOJA
  Nadzorni učitelj: I. Adamčič, D. Škerl, R. Pirnar
   
  Torek,  2. 6. 2014, 11.05
  Prostor:  sejna soba
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj:  K. Bahorič
   
  Torek,  2. 6. 2014, 13.30
  Prostor:  R1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Komisija: K. Bahorič, V. Starc, D. Francekovič
   
  Sreda,  3. 6. 2014, 13.30
  Prostor: IP
  Modul: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE STROJEV ZA NANOS FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV
  Komisija: P. Kuhar, M. Hrastelj, B. Turk
   
  Sreda,  3. 6. 2014, 13.30
  Prostor: IP
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, B. Turk, P. Kuhar
   
  Sreda,  3. 6. 2014, 13.30
  Prostor: IP
  Modul: VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV
  Komisija: S. Zalokar, P. Kuhar, B. Turk
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor: SJV
  Modul: GOSPODINJSTVO IN IZDELKI DOMAČE OBRTI in IZDELKI DOMAČE OBRTI
  Komisija: S. Zalokar, J. Ucman,  Z. Križman

  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor: MA1
  Modul: OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJE
  Komisija: M. Kogovšek, A. Pezdirc, N. Kirm Sovič
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija: N. Kirm Sovič, A. Pezdirc, M. Kogovšek
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor: IP
  Modul: ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI
  Komisija: U. Trobec, S. Zalokar, P. Seničar
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor: IP
  Modul: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
  Komisija: S. Zalokar, U. Trobec, P. Seničar
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.00
  Prostor:  sejna soba
  Modul:  PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN
  Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, D. Hosta, H. Fortuna Jelenc
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor:  sejna soba
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA
  Izpitna komisija: D. Hosta,  H. Fortuna Jelenc, A. Bartolj Bele
   
  Petek, 5. 6. 2015, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, P. Seničar
   
   

  POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Tor, 05/26/2015 - 16:28
  Popravni in dopolnilni izpiti za 3B in 3C oddelek, kliknite spodaj:

  RAZPORED ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA ODDELKA 3B IN 3C

  Strani