|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

ERASMUS
KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
Center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

Zbiralnik virov

  FESTIVAL VEČ ZNANJA VEČ TURIZMA

  Višja šola - Tor, 04/15/2014 - 10:08

  Vsako leto Turistična zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo ter Center RS za poklicno izobraževanje pod pokroviteljstvom javne agencije SPIRIT Slovenija razpišejo mednarodni festival Več znanja za več turizma, ki je namenjen srednjim in višjim strokovnim šolam. Višjo strokovno šolo Grm na festivalu zastopa skupina študentov 2. letnika programa gostinstvo in turizem.

  Vtisi

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Pon, 03/31/2014 - 05:49

  KRVODAJALSKA AKCIJA

  Februarja je Območno združenje Rdečega križa Novo mesto na naši šoli organiziralo predavanje o pomenu krvodajalstva, z namenom  približanja te humane dejavnosti dijakom. Od 40 dijakov, prisotnih na predavanju, se jih je kar 28 odločilo za prvo darovanje krvi na krvodajalski akciji na Centru za transfuzijsko dejavnost v Novem mestu. 25. marca 2014 se je dijakom krvodajalcem pridružila tudi šolska svetovalna delavka Anita Beguš in v prijetnem vzdušju so spoznali, da je darovati kri plemenito dejanje, ki rešuje človeško življenje, zato so sklenili, da bodo postali redni krvodajalci.

  (prirejeno po: http://www.radiokrka.com

  Več slik...

  spok

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Čet, 03/20/2014 - 19:12

  KOLEDAR SPOMLADANSKEGA ROKA ZAKLJUČNEGA IZPITA

  V ŠOLSKEM LETU 2013/14

   

  Praktični del (izdelek oziroma storitev): 9. maj 2014

  Pisni del iz slovenščine: 9. junij 2014

  Zagovor izdelka oziroma storitve in ustni del slovenščine: v tednu med 16. in 20. junijem 2014

  Zadnji možni rok za prijavo na zaključni izpit je 6. 6. 2014.

   

  Urška Mehle,

  tajnica šolske izpitne komisije za zaključni izpit

  VABILO NA STROKOVNI POSVET: MEDSEBOJNA POVEZANOST PODEŽELJA IN TURISTIČNE PONUDBE

  Višja šola - Čet, 03/13/2014 - 07:41

  Vabimo vas na strokovni posvet : Medsebojna povezanost podeželja in turistične ponudbe, ki bo 24. aprila 2014 v prostorih šole Grm Novo mesto. Kotizacije za udeležbo na strokovnem posvetu ni! Več v priponki.
  vabilo posvet 24.4.pdf

  rok

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Sre, 03/12/2014 - 12:48

  OBVESTILO

  Zadnji rok za prijavo k spomladanskemu roku poklicne mature 2014 je torek, 1. april 2014.

  Torek, 1. april 2014, je tudi zadnji rok za prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta splošne mature v spomladanskem izpitnem roku na šoli z gimnazijskim programom.

  Do 27. maja 2014 morajo kandidati predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature v spomladanskem roku 2014 (odrasli kandidati).

   šolska maturitetna komisija

  Razpis programa »Best of South–East« za izobraževanje nadarjenih in prizadevnih diplomantov oz. študentov.

  Višja šola - Tor, 03/11/2014 - 14:51

  V tej povezavi bose_partnerinformation_en.pdf se nahaja Razpis programa »Best of South–East« za izobraževanje nadarjenih in prizadevnih diplomantov oz. študentov.

  Država razstava pletenic

  Dijaški in študentski dom - Sre, 02/19/2014 - 09:12

  V letošnjem šolskem letu smo spodbudili dijake k sodelovanju na državni razstavi pletenic v Prečni.  Tekmovanja se je udeležil Nik Kordiš, dijak 1. letnika kmetijsko- podjetniški tehnik. Z malo vaje v času, ki je v dijaškem domu namenjen interesnim dejavnostim, mu je uspelo narediti pletenico, ki je na razstavi prejela bronasto priznanje.  

  Čestitamo!

  vtisi_info

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Sre, 02/19/2014 - 08:08

  VTISI INFORMATIVNEGA DNE

   

   VEČ SLIK 1. DEL  VEČ SLIK 2. DEL

  PREDSTAVITEV PROGRAMOV 2014/15

  Višja šola - Čet, 02/13/2014 - 13:01

    

  VABILO NA INFORMATIVNE DNEVE

  Višja šola - Sre, 02/12/2014 - 19:18

  ŠOLA NA SONČNI STRANI TRŠKE GORE

  Na čudoviti lokaciji, ki jo objema narava v vsej svoji lepoti, okolje pa spodbuja kakovostne učne procese ter omogoča dobro počutje in ustvarjalnost dijakov in študentov, stoji šola – Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma. Center tvori šest organizacijskih enot, ki s svojim delovanjem in povezovanjem omogočajo kakovosten proces vzgojno-izobraževalnega dela. Skozenj spodbujamo učne strategije za življenje, ki so ključne za razvoj življenjskih spretnosti, veščin, kompetenc, vrednot mladostnikov in drugih udeležencev naših izobraževanj.

  Na šoli so oktobra 2011 praznovali 125-letnico delovanja, ki je povezana z začetkom delovanja Kmetijske šole Grm, leta 1886. Šola je ves čas obstoja tesno povezana s svojim okoljem, se odziva na potrebe časa in sooblikuje razvoj. Tako tudi danes iščemo nove izzive: - Za dobre zaposlitve naših dijakov in študentov. - Za zdravo hrano. - Za zdravo okolje. - Za pravično plačilo vseh v verigi od njive do mize.

  Zaposljivost dijakov in študentov Cilj izobraževalnega dela na naši šoli je, da bi bili dijaki in študentje, ki zaključijo izobraževanje, zaposljivi, da bi imeli delovna mesta.

  In kje so ta delovna mesta? Vidimo jih v številnih možnostih samozaposlitve v pridelavi in predelavi hrane, v urejanju okolja, v ponudbi hrane, torej od kmetijstva, živilstva, hortikulture, naravovarstva, gostinstva in turizma. Dijaki in študentje se že znotraj izobraževalnega procesa vključujejo v različne projekte, skozi katere razvijajo sposobnosti organizacije, vodenja in izvedbe posameznih del. Te možnosti imajo zlasti pri praktičnemu izobraževanju in usposabljanju, ki poteka znotraj Medpodjetniškega izobraževalnega centra na šolskem posestvu in v Hiši kulinarike. Samozaposlitveni projekt »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«, je že stalnica na šoli. V ta namen smo posodobili opremo in začeli uporabljati nove tehnologije. Naše dijake in študente ter vse udeležence izobraževanja želimo seznanjati z novimi in sodobnimi tehnologijami. Zato smo posodobili naše posestvo in obrate, v molzišču smo uvedli robota za molžo, prav tako tudi robota v presajanju sadik pri zelenjavi in cvetju, začeli smo predelavo mleka (jogurt, sir, skuta …), predelava sadja pa poteka že kar nekaj časa. Začeli smo tudi s predelavo mesa, posodobili smo vinsko klet, obnovili vinograd, laboratorij, v Hiši kulinarike se urijo naši slaščičarji, peki, kuharji, natakarji, organizatorji. Na ta način na vseh ravneh izobraževanja vzpodbujamo razmišljanja o možnostih samozaposlitve, o dodatni dejavnosti na kmetijah ali obratih. Tako bomo pripomogli tudi k večji samooskrbi naše države. Skozi različne aktivnosti se krepi samozavest naših dijakov in študentov, saj znajo zaorati njivo, voziti sodoben traktor, rezati sadno drevje, kletariti, podirati drevesa v gozdu, izdelati sir, izdelati cvetlični aranžma, urediti prostor, skletariti cviček, izdelati sok, skuhati kosilo, postreči goste, biti spreten in uspešen v laboratoriju … Skozi vse te in druge aktivnosti si naši dijaki in študentje lahko ob izobraževanju pridobijo CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN, s katerim postanejo tudi bolj zaposljivi. Ta certifikat si pridobi tisti dijak ali študent, ki je pri opravljanju določenega dela ali veščine popolnoma samostojen in odgovoren ter upošteva vsa pravila, ki veljajo za varstvo pri delu in podobno. Pomeni torej, da mu lahko popolnoma zaupamo.

  Pouk na Grmu poteka po najsodobnejših principih, kot so: sodelovalno poučevanje, timsko delo, medpredmetno povezovanje, uporaba informacijske tehnologije, povezava teorije in prakse – pridobivanje praktičnih veščin v živo. Za vsakega udeleženca izobraževanja izdelamo osebni izobraževalni načrt za oblikovanje poklicne poti. Tako se dijaki in študentje znotraj programa lahko usmerjajo v tista področja, kjer vidijo svojo osnovno dejavnost na kmetiji. V tem duhu poteka celo športna vzgoja, ki je popestrena z jahanjem, saj je konjereja lahko pomembna dopolnitev turizma na kmetiji. Znanje in izkušnje se pridobivajo tudi na drugih šolah v Sloveniji, v tujini, v šoli v naravi, na tekmovanjih. Na Grmu Novo mesto skozi številne projekte dijakom in študentom omogočamo spoznavanje izobraževanja, kulture in gospodarstva v drugih državah ter na partnerskih šolah v Sloveniji. Tako smo bili na Finskem, v Franciji, Avstriji, na Češkem. Gostovali smo tudi v Novi Gorici, v Naklem. Dijaki drugih letnikov se vsako leto udeležujejo šole v naravi, zanimivi so športni dnevi, tekmovanja v oranju ….

  Na šoli smo pozorni do vsakega dijaka, ki je lahko v okviru svojih zmožnosti uspešen vsaj na kakšnem področju, ki jih je na šoli mnogo. Na Grmu Novo mesto je veliko priložnosti za raziskovalno delo v sodelovanju z okoljem, zato smo ustanovili tudi Razvojni inštitut. Nove priložnosti so tudi v izobraževanju za področje naravovarstva, pa tudi za vsa področja povezana s hrano, saj si sodobni svet vedno bolj prizadeva za kratko verigo od pridelave do prodajne police, za čim bolj svežo in v domačem okolju pridelano hrano. Strateškega pomena hrane se postopoma vse bolj zavedamo tudi pri nas. Zato bodo tudi za poklice na področju kmetijstva, hortikulture, živilstva, naravovarstva, gostinstva, turizma, biotehnologije tudi v prihodnje zagotovljeno veliko dela in velik pomen. Predvsem pa bodo ti poklici dali prave odgovore na najbolj osnovna vprašanja o hrani, okolju, vrednotah in sreči. To pa so poklici, za katere izobražujemo na Grmu Novo mesto.

  Vida Hlebec, ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije

  Interesne dejavnosti za 10. - 14. februar 2014

  Dijaški in študentski dom - Sob, 02/08/2014 - 13:01
    ura dejavnost pon 14.00 – 16.00 Priprava kmetijskih strojev na šolskem posestvu za informativni dan 18.00 – 19.00 Proslava ob kulturnem prazniku za dekleta 18.00 – 19.30 Vzdržljivostni tek 20.00 – 21.00 Priprava nastopov dijakov na informativnih dnevih  

  Strani