|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

ERASMUS

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
Center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

Zbiralnik virov

  ŠOLA NA SONČNI STRANI TRŠKE GORE

  Na čudoviti lokaciji, ki jo objema narava v vsej svoji lepoti, okolje pa spodbuja kakovostne učne procese ter omogoča dobro počutje in ustvarjalnost dijakov in študentov, stoji šola – Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma. Center tvori šest organizacijskih enot, ki s svojim delovanjem in povezovanjem omogočajo kakovosten proces vzgojno-izobraževalnega dela. Skozenj spodbujamo učne strategije za življenje, ki so ključne za razvoj življenjskih spretnosti, veščin, kompetenc, vrednot mladostnikov in drugih udeležencev naših izobraževanj.

  Na šoli so oktobra 2011 praznovali 125-letnico delovanja, ki je povezana z začetkom delovanja Kmetijske šole Grm, leta 1886. Šola je ves čas obstoja tesno povezana s svojim okoljem, se odziva na potrebe časa in sooblikuje razvoj. Tako tudi danes iščemo nove izzive: - Za dobre zaposlitve naših dijakov in študentov. - Za zdravo hrano. - Za zdravo okolje. - Za pravično plačilo vseh v verigi od njive do mize.

  Zaposljivost dijakov in študentov Cilj izobraževalnega dela na naši šoli je, da bi bili dijaki in študentje, ki zaključijo izobraževanje, zaposljivi, da bi imeli delovna mesta.

  In kje so ta delovna mesta? Vidimo jih v številnih možnostih samozaposlitve v pridelavi in predelavi hrane, v urejanju okolja, v ponudbi hrane, torej od kmetijstva, živilstva, hortikulture, naravovarstva, gostinstva in turizma. Dijaki in študentje se že znotraj izobraževalnega procesa vključujejo v različne projekte, skozi katere razvijajo sposobnosti organizacije, vodenja in izvedbe posameznih del. Te možnosti imajo zlasti pri praktičnemu izobraževanju in usposabljanju, ki poteka znotraj Medpodjetniškega izobraževalnega centra na šolskem posestvu in v Hiši kulinarike. Samozaposlitveni projekt »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«, je že stalnica na šoli. V ta namen smo posodobili opremo in začeli uporabljati nove tehnologije. Naše dijake in študente ter vse udeležence izobraževanja želimo seznanjati z novimi in sodobnimi tehnologijami. Zato smo posodobili naše posestvo in obrate, v molzišču smo uvedli robota za molžo, prav tako tudi robota v presajanju sadik pri zelenjavi in cvetju, začeli smo predelavo mleka (jogurt, sir, skuta …), predelava sadja pa poteka že kar nekaj časa. Začeli smo tudi s predelavo mesa, posodobili smo vinsko klet, obnovili vinograd, laboratorij, v Hiši kulinarike se urijo naši slaščičarji, peki, kuharji, natakarji, organizatorji. Na ta način na vseh ravneh izobraževanja vzpodbujamo razmišljanja o možnostih samozaposlitve, o dodatni dejavnosti na kmetijah ali obratih. Tako bomo pripomogli tudi k večji samooskrbi naše države. Skozi različne aktivnosti se krepi samozavest naših dijakov in študentov, saj znajo zaorati njivo, voziti sodoben traktor, rezati sadno drevje, kletariti, podirati drevesa v gozdu, izdelati sir, izdelati cvetlični aranžma, urediti prostor, skletariti cviček, izdelati sok, skuhati kosilo, postreči goste, biti spreten in uspešen v laboratoriju … Skozi vse te in druge aktivnosti si naši dijaki in študentje lahko ob izobraževanju pridobijo CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN, s katerim postanejo tudi bolj zaposljivi. Ta certifikat si pridobi tisti dijak ali študent, ki je pri opravljanju določenega dela ali veščine popolnoma samostojen in odgovoren ter upošteva vsa pravila, ki veljajo za varstvo pri delu in podobno. Pomeni torej, da mu lahko popolnoma zaupamo.

  Pouk na Grmu poteka po najsodobnejših principih, kot so: sodelovalno poučevanje, timsko delo, medpredmetno povezovanje, uporaba informacijske tehnologije, povezava teorije in prakse – pridobivanje praktičnih veščin v živo. Za vsakega udeleženca izobraževanja izdelamo osebni izobraževalni načrt za oblikovanje poklicne poti. Tako se dijaki in študentje znotraj programa lahko usmerjajo v tista področja, kjer vidijo svojo osnovno dejavnost na kmetiji. V tem duhu poteka celo športna vzgoja, ki je popestrena z jahanjem, saj je konjereja lahko pomembna dopolnitev turizma na kmetiji. Znanje in izkušnje se pridobivajo tudi na drugih šolah v Sloveniji, v tujini, v šoli v naravi, na tekmovanjih. Na Grmu Novo mesto skozi številne projekte dijakom in študentom omogočamo spoznavanje izobraževanja, kulture in gospodarstva v drugih državah ter na partnerskih šolah v Sloveniji. Tako smo bili na Finskem, v Franciji, Avstriji, na Češkem. Gostovali smo tudi v Novi Gorici, v Naklem. Dijaki drugih letnikov se vsako leto udeležujejo šole v naravi, zanimivi so športni dnevi, tekmovanja v oranju ….

  Na šoli smo pozorni do vsakega dijaka, ki je lahko v okviru svojih zmožnosti uspešen vsaj na kakšnem področju, ki jih je na šoli mnogo. Na Grmu Novo mesto je veliko priložnosti za raziskovalno delo v sodelovanju z okoljem, zato smo ustanovili tudi Razvojni inštitut. Nove priložnosti so tudi v izobraževanju za področje naravovarstva, pa tudi za vsa področja povezana s hrano, saj si sodobni svet vedno bolj prizadeva za kratko verigo od pridelave do prodajne police, za čim bolj svežo in v domačem okolju pridelano hrano. Strateškega pomena hrane se postopoma vse bolj zavedamo tudi pri nas. Zato bodo tudi za poklice na področju kmetijstva, hortikulture, živilstva, naravovarstva, gostinstva, turizma, biotehnologije tudi v prihodnje zagotovljeno veliko dela in velik pomen. Predvsem pa bodo ti poklici dali prave odgovore na najbolj osnovna vprašanja o hrani, okolju, vrednotah in sreči. To pa so poklici, za katere izobražujemo na Grmu Novo mesto.

  Vida Hlebec, ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije

  Interesne dejavnosti za 10. - 14. februar 2014

  Dijaški in študentski dom - Sob, 02/08/2014 - 13:01
    ura dejavnost pon 14.00 – 16.00 Priprava kmetijskih strojev na šolskem posestvu za informativni dan 18.00 – 19.00 Proslava ob kulturnem prazniku za dekleta 18.00 – 19.30 Vzdržljivostni tek 20.00 – 21.00 Priprava nastopov dijakov na informativnih dnevih  

  VABILO NA INFORMATIVNE DNEVE

  Nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna in tvoja ena sama – glavna. (T. Pavček)
  Za osnovnošolce in njihove starše tudi letos organiziramo informativne dneve, in sicer
    v petek, 14. 2. 2014, ob 9. in 15. uri in v soboto, 15. 2. 2014, ob 9. uri.
    Predstavili vam bomo naše vzgojno-izobraževalne programe: biotehniška gimnazija, kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, naravovarstveni tehnik, hortikulturni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje), kmetijsko- podjetniški tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje), gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, mesar, slaščičar in pomočnik v biotehniki in oskrbi (nižje poklicno izobraževanje).   Poleg programov vam bomo predstavili tudi šolo in življenje na njej, delo naših dijakov pri posameznih predmetih, strokovnih modulih in pri praktičnem pouku, lahko pa si boste ogledali tudi laboratorije, knjižnico, jedilnico, dijaški dom in šolsko posestvo ter poklepetali z našimi dijaki in profesorji.   Lepo povabljeni!
    Ravnateljica: Vida Hlebec, prof. Predstavitveni spoti: 

  INFORMATIVNI DAN

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Sre, 02/05/2014 - 09:37

  INFORMATIVNI DAN - klik na sliko za povečavo!

     

  idan

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Sre, 02/05/2014 - 09:37

  INFORMATIVNI DAN - klik na sliko za povečavo!

     

  INFORMATIVNI DAN

  Dijaški in študentski dom - Tor, 02/04/2014 - 07:30

  Dijaški in študentski dom se nahaja na najlepši lokaciji v Novem mestu. Odmaknjen je od mestnega vrveža, dijaki imajo možnost sprehodov v naravo, iz sobe pa je prečudoviti pogled na Trško goro. Če si slučajno zaželimo mestni vrvež se lahko kar peš odpravimo v nakupovalni center ali pa se z mestnim avtobusom, ki ima postajo skoraj pred vhodom doma, odpravimo v center mesta.

  Pridite in prepričajte se, da smo usmerjeni v prihodnost, pripravljeni sprejemati novosti , smo dostopni in drugačni od ostalih.

  Interesne dejavnosti za 3. - 6. februar 2014

  Dijaški in študentski dom - Pet, 01/31/2014 - 19:43
    ura dejavnost ponedeljek 14.30 – 16.30 Prostovoljstvo v VDC 17.00 – 19.00 Peka pletenice – fantje (priprava na razstavo pletenic) 18.00 – 19.30 Vzdržljivostni tek 19.30 – 20.00 Sestanek 4. vzgojne skupine 20.00 – 21.00 Slikanje na steklo    

  PODELITEV CERTIFIKATOV NPK

  Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno pridobljena strokovna usposobljenost za opravljanje določenega poklica. V torek, 21. 01. 2014, smo imeli na zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma slavnostno  podelitev certifikatov različnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Kandidati so nacionalno poklicno kvalifikacijo dokazali na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali neposrednim praktičnim in ustnim preverjanjem. V postopku potrjevanja so pridobili certifikat, s katerim dokazujejo strokovno usposobljenost za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Skupno smo podelili 48 certifikatov: predelovalec/predelovalka mesa 9 certifikatov, izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način 2 certifikata, sadjar/sadjarka 4 certifikate, Zeliščar/zeliščarka 2 certifikata, gozdarski traktorist /gozdarska traktoristka 8 certifikatov in gozdarski sekač/ gozdarska sekačica 23 certifikatov. V zadnjih 8 letih smo podelili preko 230 certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področij čebelarstva, poljedelstva, živinoreje, sadjarstva, živilstva in gozdarstva. Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija omogoča kandidatom osebni razvoj, razvoj poklicne kariere, delovne izkušnje ter večjo možnost zaposlitve na posameznih področjih.                                                                                                                                                     Katja Junc dejavnosti

  Fotografski natečaj

  Pozdravljeni ljubitelji fotografije narave!   Inštitut Lutra vas vabi k sodelovanju pri nagradnem fotografskem natečaju ŽIVA VODA. Natečaj organiziramo v okviru LIFE+ projekta AQUAVIVA: Živa voda od biodiverzitete do pipe. Ker je namen projekta in s tem tudi natečaja ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja biodiverzitete celinskih voda, so predmet natečaja organizmi, ki ustvarjajo ekosisteme celinskih voda, in dejavniki, ki jih ogrožajo. Z natečajem želimo ljudem predstaviti, da naše vode niso le ribe in race, ampak da v in ob njih prebivajo številni drugi organizmi. Od mikroskopskih diatomej do vidre, vsi organizmi so del ekosistemov, ki nam nudijo številne ekosistemske storitve (pitno vodo, svež zrak, hrano, omilitev poplav, …).

  vabilo-fotografski_natecaj_aquaviva.pdf

    Sodelujete lahko s fotografijami organizmov, ki prebivajo v in ob celinskih vodah, ekosistemov celinskih voda in groženj biodiverziteti celinskih voda. Natečaj poteka do 10.3.2014   Tako da, FOTOGRAFIRAJ, SPOZNAJ, VARUJ i mogoče bo maja 2014 prav tvoja fotografija del razstave Živa voda na Jakopčevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani.   Do natečaja lahko dostopaš preko projektne Facebook strani http://www.facebook.com/LIFEAquaviva  in spletne strani projekta http://aquaviva.si/.   Sponzorji natečaja so: • Fotoučilnica (Poslovne storitve Milan Simčič s.p.; http://www.fotoucilnica.com/), • Foto Grad (Peršin Majda, s.p.; http://www.fotograd.si/) • Rajd lajf, (Žiga Hrček s.p.; www.standuppadler.si).

  t_plan

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Tor, 01/28/2014 - 13:16

   OBVESTILO O SPREMENJENEM DATUMU PISNIH IZPITOV

  Kandidate, ki so se prijavili na zimski rok poklicne mature 2013, obveščamo, da sta Državni izpitni center in Državna komisija za poklicno maturo sprejela odločitev, da se zaradi izrednih vremenskih razmer prekliče pisanje pisnih izpitov v tem tednu

   Tako se bodo pisni izpiti iz prvega, drugega in tretjega predmeta poklicne mature pisali po naslednjem razporedu:

  - ponedeljek, 10. 2. 2014 - pisni izpit iz slovenščine

  - torek, 11. 2. 2014 - pisni izpit iz angleščine ali matematike

  - sreda, 12. 2. 2014 - pisni izpit iz drugega predmeta (gastronomija in turizem s podjetništvom ali gastronomija in turistične storitve).

  Že objavljeni datumi ustnih izpitov ostajajo nespremenjeni.

   

  KLIKNI NA GUMB VEČ ZA TERMINSKI PLAN

  Interesne dejavnosti za 27. -. 30. januar 2014

  Dijaški in študentski dom - Pet, 01/24/2014 - 21:14
  27. 1.  ponedeljek 18.00 – 19.30
   
  17.15 – 19.00
   
  18.30 – 19.00
   
  20.00 – 21.00
   
   
    Vzdržljivostni tek
   
  peka jabolčne pite (za sladkanje pri izdelavi ladjic)
   
  Sestanek komisije za prehrano
   
  -         Nogomet,
  -         Slikanje na steklo
  -         Izdelava ladjic v okviru projekta 6 milijonov ladjic

  POP_ZIM

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Sre, 01/22/2014 - 12:33

  ZIMSKI ROK POPRAVNIH IZPITOV

   

  Zimski rok popravnih izpitov  bo potekal 29.1. 2014 in 30.1. 2014.

  Natančen razpored bo objavljen v torek, 28. 1. 2014.

  Kandidati se morajo prijaviti najpozneje do ponedeljka, 27. 1. 2014.

  POP_ZIM

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Sre, 01/22/2014 - 12:33

  ZIMSKI ROK POPRAVNIH IZPITOV

   

  Zimski rok popravnih izpitov  bo potekal 29.1. 2014 in 30.1. 2014.

  Natančen razpored bo objavljen v torek, 28. 1. 2014.

  Kandidati se morajo prijaviti najpozneje do ponedeljka, 27. 1. 2014.

  Interesne dejavnosti za 20. -. 24. januar 2014

  Dijaški in študentski dom - Tor, 01/21/2014 - 10:19
  20. 1.  Ponedeljek 14.00 – 15.00
   
  18.00 – 19.30
  17.15 – 18.30
  18.30 – 19.00
  17.30 – 19.30
   
  20.00 – 21.00
   
   
    Pevske vaje - generalka
   
  Vzdržljivostni tek
  peka jabolčne pite
  sestanek 4. vzgojne skupine
  Izdelava rož iz krep papirja
   
  • Nogomet,
  • izdelava krep rož

  Roditeljski sestanek

  Dijaški in študentski dom - Pet, 01/17/2014 - 08:32

  SPOŠTOVANI STARŠI!
  Vljudno Vas vabimo, da se udeležite roditeljskega sestanka, ki bo v nedeljo, 19.1.2014, ob 17.00 uri, v prostorih dijaškega doma.
  Dnevni red:

  novacifra

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Pet, 01/10/2014 - 12:23

  POZOR!

  NOVA TELEFONSKA ŠTEVILKA ZBORNICE: 

  07 337 32 20

  novacifra

  SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 1 - Pet, 01/10/2014 - 12:23

  POZOR!

  NOVA TELEFONSKA ŠTEVILKA ZBORNICE: 

  07 337 32 20

  DECEMBRSKI BAZAR S KONCERTOM NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI

  Dijaška skupnost Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije je letos že devetič zapored priredila decembrski bazar, ki je potekal v sredo, 4. decembra, v prostorih šole pod Trško goro. Na bazarju so s svojimi izdelki sodelovali dijaki, študentje Višje strokovne šole, še posebej se je predstavil Dijaški dom z izdelki. K dobrodelni akciji so prispevali tudi člani društva Grmčani s svojimi dobrotami, prav tako zaposleni z izdelki na svoji stojnici. Obiskovalci so lahko nakupovali raznovrstna izvirna in uporabna darila, okraske za jelko, pletene izdelke, adventne venčke, nakit, voščilnice, izdelke iz lesa, seveda pa so se lahko tudi posladkali z izvrstnim domačim pecivom.  Otvoritev bazarja je spremljal izredno zanimiv kulturni program dijakov. Dijaški pevski zbor nas je razveselil s svojim ubranim petjem, uživali smo lahko ob nastopih plesalcev, navduševali so nas lepi vokali naših dijakov in dijakinj, dijaški orkester pa nas je s svojimi zvoki ob koncu koncerta nežno popeljal v praznične decembrske dni. Zelo smo zadovoljni z izkupičkom bazarja, ki je letos znašal nekaj več kot 1750 EUR.  Zbrana sredstva bodo tudi v letošnjem letu namenjena najbolj pomoči potrebnim dijakom naše šole. Hvala vsem, ki ste nam s svojim prispevkom pomagali uspešno izpeljati to dobrodelno akcijo.                                                                                     Vojka Zupančič       dejavnosti

  Strani