|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

ERASMUS

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  Inovativna učna okolja

  Naziv  projekta:
  Inovativna učna okolja za spoznavanje okolja, kulturne krajine in kulinarične dediščine

  Nosilec operacije:
  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

  Ostali partnerji v projektu:
  KMETIJA MAHNE, dopolnilna dejavnost na kmetiji
  LUKČEVA DOMAČIJA, dopolnilna dejavnost na kmetiji
  KMETIJA TRČEK, dopolnilna dejavnost na kmetiji
  EKOPAVČEK, zavod za tradicionalne in inovativne pristope v kmetijstvu, živilstvu, turizmu in predelavi
   
  Opis aktivnosti v projektu: Projekt vzpostavlja razvojno partnerstvo, v okviru katerega se bo razvil izobraževalni program, prvenstveno namenjen kmetijam, ki želijo svoj razvoj peljati v smeri inovativnih učnih okolij, s ciljem odpirati in razvijati izobraževalno ponudbo. Ustrezen didaktični – interpretatorski nivo ponudbe kmetije (seveda kot nadgradnja urejeni, visokokakovostni ponudbi matičnih pridelkov in izdelkov - iz primarne kmetijske pridelave ali predelave ter ustreznem naravnem okolju) bo, ob vse intenzivnejšem iskanju doživljajskega učenja in še posebej doživljajskega turizma, odlična popotnica za slovenske kmetije. 

  Cilji projekta: Proučitev možnosti razvoja aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju (kulturni krajini) in hrani (kulinarični dediščini), razvoj ustreznega izobraževalnega okolja za tovrstne kmetije in vzpostavitev primerov dobrih praks. Spremeniti želimo obstoječe stanje, ki po več mnogih parametrih izkazuje prenizko kakovost ponudbe interpretacije okolja in dejavnosti kmetije zahtevnejšim skupinam ljudi (turizem) in osebam, ki se na kmetijah želijo ciljno izobraževati. Gre tudi za izgradnjo podpore kakovostnega učnega okolja potencialnim številnim udeležencem praktičnega izobraževanja za področje razvoja turizma na podeželju.

  Pričakovani rezultati v projektu: Materija je torej dediščina podeželja, tako naravna kot kulturna, ki se neobhodno sreča(ta) v kmetijstvu, pri kmetu, na kmetiji. Poseben poudarek bomo, tudi zaradi prihajajočega leta 2021 (Slovenija – gastronomska regija Evrope) dali vsebinam kulinarične dediščine, tudi s sodobnim pridihom. Pomemben del projekta je tudi diseminacija, razširjanje rezultatov, tako do drugih kmetij s podobnim potencialom, kakor tudi do splošne in strokovne javnosti. Partnerji bodo svojo vpetost v izobraževalno mrežo v slovenskem in mednarodnem okolju izkoristili za morebitne inovacije na področju priprave in izvedbe programa, predvsem pa za promocijo. Te kmetije bomo ponudili kot potencialne mentorske oz. mojstrske kmetije za praktično izobraževanje študentom (dijakom) na področju razvoja podeželja. Vodilni partner bo rezultate projekta predstavil širši javnosti z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

  Trajanje projekta: od 17. 10. 2019 do 17. 10. 2021

  Celotna vrednost projekta: 73.992,03 EUR

  Kontakt:
  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
  Sevno 13
  8000 Novo mesto
  Tel: 073934733
  Način financiranja: projekt se sofinancira s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agr...