|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

    VITEA

    VITEA projekt – Vocational Itinerary in Training and Education in Agriculture


    Projekt je v celoti financiran iz programa Erasmus+ in traja dve leti. S projektom smo začeli 1.9.2015.


    Projektni partnerji:

    1. EPLEFPA du Perigord – šola za vinogradništvo in vinarstvo, Francija (prijavitelj)

    2. EPA Carvalhais – kmetijska šola, Portugalska

    3. Szepsi Lazsko Iskola es Kollegium – kmetijska šola, Madžarska

    4. CIFP A Granxa – kmetijska šola, Španija

    5. I.S.I.S.S. Cerletti – vinarska šola, Italija

    6. Absolventenverband der lantwirtschaftlichen Fachschule Krems – alumni klub vinarske šole, Avstrija

    7. FM Dunantuli Agrar-szakkepzo Kozpont – kmetijska šola, Madžarska

    8. Grm Novo mesto – kmetijska šola, Slovenija

    9. Banton Lauret – vinarsko podjetje, Francija

    10. Progetto Agricoltura s.r.l. – kmetijsko podjetje, Italija

    11. Conselleria de cultura, education e ordenacion universitaria – svet za kulturo in izobraževanje, Španija    Opis projekta:

    Partnerji projekta so opazili potrebo po kvalificirani delovni sili v vinogradih. Večinoma se izvajajo tečaji za določena dela v vinogradu na osnovnem nivoju, večina delodajalcev pa potrebuje visoko usposobljeno delovno silo. 

    Zato smo si v projektu postavili naslednje cilje:

     Razlikovati vsaj dve stopnji usposobljenosti za dela v vinogradih,

     Razviti skupen program za usposabljanje v vseh sodelujočih državah partnericah,

     Spodbujati sodelovanje in izmenjave med državami partnericami projekta, upoštevajoč ECVET,

     Dovoliti in spodbuditi mobilnost študentov, dijakov in ostalih zainteresiranih,

     Promovirati inovativno dejavnost v sklopu evropske mreže Vinarskih šol.

    Rezultati, ki jih pričakujemo tekom projekta:

     Boljša kvalificiranost ljudi, ki delajo na področju vinogradništva

     Lažja zaposljivost teh ljudi

     Povečano zanimanje iskalcev zaposlitve, delavcev, učiteljev, tečajnikov

     Izmenjava med državami

     Vzpostaviti povezavo med podjetji in šolami, ki so vključene v projekt

     Socialne in jezikovne spretnosti udeležencev

     Prepoznava pomembnosti profesionalizma v podjetjih

     Povečanje kvalitete izobraževanj na področju vinogradništva

    Kaj bomo delali v času projekta?

    1. Izdelali kurikulum za opravila v vinogradu

    2. Izdelali priročnik za opravila v vinogradu

    3. Implementirali ECVET v tečaje opravil v vinogradu

    4. Priznavanje tečajev pri zaposlovanju v podjetjih

    5. Izvedli dve usposabljanji za dijake in študente na dveh različnih nivojih

    6. Izvedli seminar za sestavo kurikuluma

    7. Promocija priročnika

    8. Promocija projekta na dnevu profesionalnih vinogradnikov

    9. Zaključna konferenca na temo prepoznavanja znanja, dobljenega na tečajih, v podjetjih