|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  Eduroam

  Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Vsi uporabniki s priklopom na omrežje sprejemamajo pravila dopustne uporabe!
  Več informacij o projektu je na voljo na eduroam.si

  Brezžično omrežje je na voljo v skoraj vseh prostorih Centra biotehnike in turizma. V prostoru R3 ter PL2 je zaradi močne armirano betonske gradnje signal lahko šibek ali pa ga ni. Signal posamezne dostopne točke se v nekaterih primerih pokriva s signalom druge dostopne točke. V tem primeru se brezžični odjemalec samodejno preklopi iz ene dostopne točke na drugo, t.i. roaming.

  Za uspešno priključitev v brezžično omrežje morata operacijski sistem in mrežna kartica podpirati naslednje standarde:

  • Ime omrežja (SSID): eduroam
  • Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g
  • Protokol overjanja: TTLS (EAP-TTLS, Microsoft TTLS)
  • Način šifriranja: AES (WPA2) ali TKIP (WPA)
  • Tuneliran protokol za overjanje: PAP

  Potrebujete tudi veljavno uporabniško ime oz. identiteto in geslo. 

  Kako se povezati v omrežje pa uporabite navodila na ARNESOVI spletni trani.

  Kontaktna oseba: Luka Novak, v prostoru pod ojačevalnico.