|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

  Nagovor direktorja

  Grm Novo mesto  - center biotehnike in turizma je Center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu.

  V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, kateri je tudi jedro razvoja Centra  in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ustanovitveni in najstarejši člen Centra. Ustanovljena je bila leta 1886, izhaja pa iz preseljene matice, ki  je bila ustanovljena 1873. na Slapu pri Vipavi.  Prvotno je delovala na gradu Grm pri Novem mestu.  Zaradi Industrije motornih vozil (IMV) je bila  leta 1983 preseljena na lokacijo pod Trško goro (Sevno 13).

  Leto 2000 je bila ob Kmetijski šoli Grm ustanovljena tudi Višja strokovna šola, katera danes deluje s tremi programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem.

  Leta 2007 je bila Kmetijski šoli Grm priključena tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, ki trenutno deluje na Ulici talcev 3 v Novem mestu.

  Z Aktom o ustanovitvi leta 2007 se je center preimenoval v Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

  V letu 2013/14 je bil zaključen proces ustanavljanja Visoke šole za upravljanje in podeželja. Tako v okviru Centra delujejo šole ...

  ZAPOSLITEV ASISTENTOV

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je bil uspešen pri prijavi na javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«, v okviru katerega gre za zaposlitev treh asistentk.

  4. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT

  4. slovenski podeželski parlament bo zasedal v prostorih Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, 22. septembra 2017. Uvodni del bo potekal 21. septembra v Šentrupertu.

  VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vabi vse učence osnovnih šol, otroke v vrtcih ter vse ostale na že tradicionalni dan odprtih vrat, ki bo pod geslom »ZA BISTRO GLAVO V NARAVO« potekal v četrtek, 21. septembra 2017od 9. do 16. ure, na Sevnem 13, v Novem mestu.
   

  Vabilo na 2. odprti forum inovativnega turizma

  Spoštovani.

  Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma vabita na 2. Odprti forum inovativnega turizma, ki bo 20. 6. 2017, od 10.00 do 12.00, v banketni dvorani Gostišča na Trgu, Hiši kulinarike in turizma, Glavni trg 30, 8000 Novo mesto (vhod iz tržnice).

  Podpisali pismo o nameri za ustanovitev Mednarodne akademije za inovativni turizem

  Prvi Odprti forum inovativnega turizma
   
  Novo mesto, 20. 3. 2017 - Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma je potekal 1. Odprti forum inovativnega turizma z naslovom V turizmu lahko doživite svoje sanje, ki so se ga udeležili dijaki, študentje, mentorji in zaposleni v izobraževalnih institucijah ter predstavniki podjetij, organizacij in zavodov iz področja turizma in interdisciplinarnih panog. Gosta foruma sta bila zaslužna profesorica ddr. Marija Ovsenik in prof. dr. Rok Ovsenik, ki sta spregovorila o aktualnih tematikah iz področja turizma, usmerjenih na mlade generacije. Po glasbeni uverturi dijakinj Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije sta direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma ter dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu prof. dr. Boris Bukovec slovesno podpisala pismo o nameri za ustanovitev Mednarodne akademije za inovativni turizem. Vse prisotne je v imenu mestne občine Novo mesto pozdravil podžupan Boštjan Grobler, ki je udeležencem foruma predstavil vsebine Strategije razvoja turizma Mestne občine Novo mesto.
   

    

  Vzpostavljanje povezav med Slovenijo in Rusijo

  Ruski študentje spoznavali gospodarstvo, kmetijstvo in turistično ponudbo Slovenije

  Na zavodu Grm Novo mesto – centru biotehnike in turizma je v času od 13. 2. do 5. 3. 2017 gostovalo šest študentov iz Državne Agrarne Univerze Krasnoyarsk v Rusiji. Zavod Grm se z Univerzo v Sibiriji povezuje zaradi izmenjave znanja in izkušenj s področja logistike v kmetijstvu, pridelave in predelava živil, turizma, organizacije in spoznavanja okolja. Tri-tedensko gostovanje ruskih študentov je potekalo pod delovnim naslovom: Delovno mesto, ki sem si ga ustvaril sam – v Krasnoyarsku, in je udeležencem prineslo izkušnje iz realnega gospodarskega okolja. Tako so na Grmu tujim študentom predstavili sistem dela, ki ga razvijajo pri poučevanju slovenskih študentov. Cilj tovrstnega načina dela je, da izobraževalni sistem zapustijo zaposljivi ali samo- zaposljivi diplomanti, sposobni prevzeti delovne naloge v podjetjih, kamor pridejo kot novi, mladi, perspektivni kadri. Prav tako pa se lahko podajo tudi na samostojno podjetniško pot, saj so že v času študija osvojili mnoga potrebna strokovna znanja.

   

  Anketa

  Želite pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo? Želite svoje izdelke, pridelke oz. storitev ponuditi lokalnemu prebivalstvu preko Gospodarskega grozda s kratkimi verigami »od ponudnika do potrošnikain s sistemom pravičnih razmerij?

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vam s svojimi strokovnjaki ponuja kvalitetna usposabljanja in izobraževanja, hkrati pa vam nudi tudi brezplačno informiranje in svetovanje.

  V želji, da bi vam lahko pomagali, se obračamo na vas, da izpolnite vprašalnik ter nam z odgovori podate smernice, katera področja vas zanimajoda se bomo lažje prilagajali vašim potrebam in željam.

  Strani