|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  ​Delavnica o uporabi georadarja na kmetijskih površinah

  Projekt: AT-Mobil
  Datum: 15.6.2023
  Izvedba: dr. Marjana Zajc, Geološki zavod Slovenije
  Dne 15.6.2023 je bila v okviru projekta AT-Mobil na Kmetijski šoli GRM v Novem mestu izvedena delavnica z naslovom Delovanje in uporaba georadarja na kmetijskih zemljiščih. Delavnico je izvedla dr. Marjana Zajc z Geološkega zavoda Slovenije. Dijakom 1. C in 3. C letnika je najprej predstavila delovanje neinvazivne georadarske metode, glavne značilnosti, sestavne dele opreme ter potek izvajanja meritev na terenu (slika 1).
   

  Slika 1: Prvi del delavnice – predstavitev delovanja in uporabe georadarja na kmetijskih površinah (foto: M. Hrastelj).
   
  Sledil je prikaz dosedanjih rezultatov, kjer je bil georadar uspešno uporabljen na različnih tipih kmetijskih površin. Rezultati tako 2D kot 3D georadarskih meritev so pokazali, da je z uporabo georadarja ob dovolj ugodnih pogojih moč pridobiti informacije o značilnostih tal kmetijskih površin, določiti glavne horizonte tal, globino do trdne podlage, prisotnost večjih kosov kamnin, ter ločiti območja z boljšo in slabšo sposobnostjo zadrževanja vode. Izdelava georadarskega 3D modela kmetijskega zemljišča lahko tako predstavlja tudi prostorsko podlago za izvajanje preciznega kmetijstva.
   

  Slika 2: Drugi del delavnice – praktični prikaz delovanja georadarja (foto: M. Hrastelj).
   

  Slika 3: Merjenje z georadarjem preko različnih tipov površin (foto: M. Hrastelj).
   
  Predavanju je sledil še praktični prikaz opreme (sistem MALÅ ProEx s 500 MHz anteno) in izvedba georadarskega merjenja na dvorišču šole, kjer so dijaki lahko iz prve roke videli potek meritev ter izgled surovega georadarskega profila (sliki 2 in 3). Na ekranu so ugotavljali vpliv različnih tipov površin na izgled posnetega profila (trava, robnik, asfalt) ter vpliv podzemne napeljave, preko katere je bil posnet georadarski profil, ki se je na profilu prikazala v obliki značilne hiperbole (slika 4). 
   

  Slika 4: Značilna hiperbola kot posledica snemanja preko podzemne napeljave (foto: M. Hrastelj).