|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  AMBASADOR UČENJA

  Ljudje sami smo »vodilni dejavniki družb znanja. V človekovi moči je, da ustvarja in uporablja znanje učinkovito in pametno, na nenehno spreminjajočih se podlagah, to pa je tisto, kar največ šteje. Da bi dodobra razvili te sposobnosti, ljudje potrebujemo voljo in sposobnost, da lahko vzamemo svoja življenja v lastne roke – skratka, da postanemo aktivni državljani in ustvarjalci svojega življenja. Izobraževanje in usposabljanje skozi vse življenje je najboljša pot za vsakogar, da se sooči z izzivi sprememb«. (Memorandumu o vseživljenjskem učenju 2000, str.7)

  Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in poklicnem področju, postaja pravilo in vodilo za življenje. Med nami so posamezniki, ki so dosegli osebno odličnost na področju bogatenja lastnega znanja in/ali znanja drugih. Spodbudili bomo naše partnerje in širšo javnost, da jih prepoznajo, in predlagajo, da postanejo ambasadorji učenja.

  Kdo je ambasador učenja?

  Ambasador učenja je  posameznik, ki ves čas skrbi za bogatitev lastnega znanja in hkrati prispeva k bogatitvi znanja odraslih v svojem okolju.

  V dveh letih po imenovanju sodeluje na promocijskih dogodkih, ki jih organizirajo RIC Novo mesto, CIK Trebnje, Gem Novo mesto – center biotehnike in turizma in Šolski center Novo mesto. To je častna funkcija.

  Kdo predlaga ambasadorja učenja?

  Ambasadorja učenja predlagajo posamezniki, skupine posameznikov, društva, zavodi, podjetja, lokalne skupnosti …

  Kakšne je vloga ambasadorja učenja?

  Ambasador učenja ima naslednje naloge:

  • sodeluje pri promociji vseživljenjskega učenja med odraslimi
  • sodeluje pri informiranju odraslih o brezplačnih izobraževanih možnostih in možnostih svetovalne podpore
  • je aktiven na vsaj dveh dogodkih, ki jih organizira partnerstvo
  • predstavi svojo osebno zgodbo v video izjavi, s pisno izjavo in fotografijo na spletnih straneh partnerstva in družbenih omrežjih
  • širi pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja

  Kolikokrat se  izbira ambasador učenja?

  Ambasadorja se izbira vsako leto v obdobju 2018–2021. Povabilo k oddaji predlogov objavi konzorcij partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija praviloma v Tednu vseživljenjskega učenja in je odprto najmanj 30 dni.

  Kdo imenuje ambasadorja učenja?

  Na podlagi podanih predlogov v 60 dneh po zaključku povabila partnerstvo projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija opravi izbor in imenuje ambasadorja učenja. V primeru, da je podanih več kakovostnih predlogov, se imenuje več ambasadorjev. Število ambasadorjev ni omejeno.

  Kje bodo predstavljeni ambasadorji učenja?

  Ambasadorji bodo predstavljeni na spletnih straneh projekta in partnerjev in v drugih medijih (npr. z video izjavami, na tiskanih letakih, v medijih …).

  Koliko časa je posameznik ambasador učenja?

  Posameznik je ambasador dve leti, v kolikor pa partnerstvo nima drugih ambasadorjev, je lahko tudi dlje.

  Ali je ambasador za svoje delo plačan?

  Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika. Listino o imenovanju in simbolično nagrado mu podeli RIC Novo mesto v imenu konzorcija partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija na posebni svečanosti.

  Za sodelovanje na promocijskih dogodkih mu organizatorji dogodkov po dogovoru povrnejo potne stroške.