|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  AQUA - VIEW

  Ozadje priprave projekta

  Ribogojstvo je sektor s priložnostmi in izzivi: proizvodnja bolj kakovostne hrane na bolj trajnosten način, k temu prispevajo nove tehnike vzreje, alternativne surovine za krmo in druge inovacije. Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov so temelj za doseganje boljše in bolj trajnostne prihodnosti. Ukvarjajo se z globalnimi izzivi, s katerimi se srečujemo v zvezi z zelenim sektorjem, na primer s hrano, energijo in vodo.
   
  Ta projekt prispeva k ciljem SDG in evropskim ciljem s ciljem na naslednje teme:

  • Zagotoviti razvoj zanesljive preskrbe s hrano, varnosti hrane in trajnosti v sektorju
  • Izravnati razlike po Evropi
  • Optimizirati inovativno učinkovitost
  • Spodbuditi novo podjetništvo s trajnostjo na čelu njihovega delovanja
  • Odgovornost za podnebne cilje
  • Izmenjava študentov, zaposlenih, strokovnjakov, ki delajo v sektorju, med partnerji v mednarodnem izobraževanju in podjetji
  • Povečati in izboljšati kakovost in mobilnost delovne sile v sektorju

   
  Z izobraževanjem na evropski ravni in v obsegu želi ta projekt odgovoriti na priložnosti in tudi pozitivno prispevati k izzivom. Na podlagi potreb industrije, evropskih ciljev in razvojnih ciljev SDG (povezanih s hrano, zemljo, vodo in energijo) ta projekt prispeva k razvoju bodočih zaposljivih zaposlenih, ki bodo sposobni delati v mednarodnem sektorju in tako oblikovati evropsko delovno silo mobilnost.
  Treba je ustvariti visokokakovostno delovno silo, ki se bo odzvala na izzive, s katerimi se soočajo sektor, in inovacije, potrebne za prispevanje k evropskim ciljem ribogojstva.
   
  Cilji projekta

  S tem projektom se začne dolgoročno sodelovanje s konzorcijem evropskih šol za poklicno izonraževanje in usposabljanje univerz, srednjih šol in mednarodne industrije v sektorju ribogojstva. Skupaj sodelujejo pri razvoju usposabljanja, ki ustreza potrebam industrije in evropskih ciljem ter razvojnim ciljem SDG v ribogojstvu. Namen projekta je doseči te cilje z razvojem evropskega usposabljanja na ravni EOK 4 ter 5 in v učnih programih za vseživljejnsko učenje.