|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  EIP ČESEN IN ŠALOTKA

  Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semena slovenskih sort česna (Allium sativa) in šalotke (Allium cepa var. aggregatum

  Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. 

  Šifra projekta: 33117-3020/2018

  Trajanje projekta: 22. 11. 2019 – 21. 11. 2022

  Partnerji pri projektu: 
  - Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (vodilni partner) 
  - Kmetijski inštitut Slovenije 
  - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
  - Kmetija Rogelj 
  - KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje
  - KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 
  - Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 
  - Amarant, Fanči Perdih s.p. 
  - Vrtnarstvo Imperl, Tomaž Imperl s.p. 
  - Kmetija Meško 
  - Kmetija Tovornik, Tovornik Milan 
  - Allium, zaposlitveni center, z.o.o., so.p. 
  - Ekokmetija Kasaš 
  - Kmetija Klančnik 

  Višina podpore: 89 % upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja20 % Republika Slovenija), 11 % je lastni vložek partnerjev. 
   
  Tip projekta: EIP

  Opis projekta: Projekt izhaja iz velike potrebe slovenske semenarske pridelave česna in šalotke, ki se sooča z izjemno okuženostjo semenskega materiala slovenskih sort, kar ima za posledico tudi zmanjšane količine pridelka. S tako imenovanim brezvirusnim semenskim česnom in šalotko bi poskrbeli za povečanje pridelka pri pridelovalcih zelenjave. Sočasno bi s tem tudi pripomogli k ohranjanju slovenskih sort česna in šalotke, ki zaradi slabše donosnosti v pridelavi izginjajo. 
   

  OGLED PREDSTAVITVENEGA FILMČKA PROJEKTA s klikom na povezavo https://video.arnes.si/watch/1lwz8fm29v9q

  Povezava do projektnih REZULTATOVhttps://www.grm-nm.si/content/rezultati

  Cilji in načrtovani rezultati projekta: 
  - V okviru projekta bomo pri vodilnemu partnerju zasnovali in vzpostavili vzdrževalno selekcijo slovenskih sort česna in nastavek za šalotko
  - Promocija slovenskih sort kmetijskih rastlin ter semenarstva kot visoko zahtevne kmetijske panoge s ciljem povečati semenarsko pridelavo v Sloveniji. 
  - Skupaj s člani projekta bomo izdelali tehnološka navodila za semensko pridelavo česna in šalotke ter izdelali načrt trženja za izbrani semenski material. 
  Prenesti znanje agrotehnologije semenske pridelave česna in šalotke na druga kmetijska gospodarstva, udeležence izobraževanj, v strokovno javnost, ... 
  - Strokovna in znanstvena objava vsebine in rezultatov projekta na spletni strani vodilnega partnerja.  
  - Razvoj projektne sheme kakovosti in načrta trženja proizvodov
  - Nadaljevanje s skupnim razvojno – raziskovalnim, panožnim in poslovnim sodelovanjem partnerjev

  Aktivnosti: 
  - Med raziskovalnimi partnerji bo potekal prenos strokovnega znanja in usposabljanja za delo z rastlinskimi tkivnimi kulturami ter za opravljanje detekcije prisotnosti virusov v izbranem semenskem materialu. 
  - V sodelovanju z različnimi kmetijskimi gospodarstvi bomo preizkušali in optimizirali agrotehnologijo pridelave semenskega materiala za izbrane sorte česna in šalotke. 
  - Na partnerskih kmetijskih gospodarstvih bomo izvedli različne delavnice in demonstracije, organizirali strokovna srečanja

  IZVEDENE AKTIVNOSTI na povezavi https://grm-nm.si/tecaji/aktualno

  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agr...