|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  FOREST

  Ime projekta: FOREST – Forestry Operators, Reflecting on Equalising Skills and Training

  Kontakt prijavitelja:

  Federico Correale Santacroce +390498293888 federico.correale@venetoagricoltura.org
  Nadia di Iulio +390444540146 nadia@aldaintranet.org

  Kontakt Grm Novo mesto . center biotehnike in turizma
  Barbara Turk +38651638184
  Trajanje projekta: 24 mesecev (1. novebmer 2019 do 30. oktober 2021)

  Vodilni partner:
  AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (Italija)
  Partnerji projekta:
  Hrvatski drveni klaster (Hrvaška)
  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (Slovenija)
  Landeskammer Fuerland Und Fortwirtschaft in Steiermark  (Avstrija)
  Asociatia Nationala a Femeilor din Mediul Rural  (Romunija)
  Association des  Agences de la Démocratie Locale (Francija)

  OZADJE PROJEKTA
  FOREST odgovarja na razdrobljenost kompetenc v gospodarjenju z gozdovi na nacionalni in mednarodni ravni, s tem, da bi  sprožili razpravo o možnostih oblikovanja standardne ravni kompetenc in veščin gozdarskih delavcev ter spodbujali inovacije in strokovnost s skupnimi ukrepi in pobudami.
  Razprave bodo usmerjene na tri ravni: tehnična glede vsebine programov usposabljanja in spretnosti, potrebnih za gozdarske izvajalce; zakonodajna za uskladitev pooblastil za izdajo diplome in spričevala; inovativnost in trajnost.

  CILJI
  • Načrtujtovanje, razpravljajanje in izmenjava znanja o gospodarjenju z gozdovi, PIU in standardu varnosti
  • Spodbujanje izmenjave dobrih praks in tehnik z drugimi evropskimi državami;
  • Izboljšanje ravni strokovnosti in konkurenčnosti gozdnih delavcev na čezmejni ravni;
  • Dvig znanja in varnostnih standardov delavcev, pa tudi kakovost njihovih ukrepov.
  • Pogovor o oblikovanju standardne ravni kompetenc in veščin gozdarskih delavcev, ki bi veljale čez državne meje.

  DEJAVNOSTI PROJEKTA
  Skozi 6 tematskih mednarodnih srečanj bodo partnerji lahko opredelili skupno strategijo za uskladitev sistemov usposabljanja in priznavanja kompetenc ter za spodbujanje inovacij in uvajanje trajnostnih orodij. Na mednarodnih srečanjih bodo obravnavane in poglobljene 4 osredotočene teme:
  - Varnost na delovnem mestu
  - Zakonodajni postopek: primerjava obstoječih certifikatov in kvalifikacij na ravni EU
  - Trajnost in inovacije
  - Osredotočenost na vključevanje žensk v gozdarski sektor

  Poleg tega bodo vsak partner izvajali lokalne dejavnosti, ki bodo vključevale lokalne zainteresirane deležnike in se osredotočile na:
  • zbiranje informacij o obstoječih potrdilih in analiza stanja tehnike v njihovih regijah / državah;
  • razmišljanje z lokalnimi zainteresiranimi deležniki o tem, kako uvesti tehnične in zakonodajne uskladitve, o katerih so razpravljali partnerji na mednarodnih dogodkih;
  • izkoriščanje rezultatov in osnova za nadaljnja sodelovanja.

  KRATKOROČNI REZULTATI
  • Vzpostavljen je dialog in izmenjava med subjekti, ki delujejo v gozdarskem sektorju;
  • razprava o izzivih, s katerimi se gozdarski sektor spopada na nacionalni in evropski ravni;
  • uskladitev programov usposabljanja v gozdarstvu na tehnični, zakonodajni in trajnostni ravni;
  • izboljšane možnosti za učenje čez državne meje in skupno sodelovanje pri skupnih projektih, katerih cilj je spodbujanje inovacij, strokovnosti in mobilnosti v gozdarskem sektorju;
  • izmenjava dobrih praks in znanja o tehnoloških orodjih in inovativnih praksah, ki jih je treba uporabiti v gozdarskem sektorju;
  • izboljšati javne informacije o gozdni dediščini in njenem pomenu pri blaženju podnebnih sprememb

  DOLGOROČNI REZULTATI
  • doseganje vzajemnega priznavanja veščin in kompetenc v gozdarskem sektorju;
  • olajšan je prenos znanja in olajšanje (medsektorskega) in (čezmejnega) nacionalnega sodelovanja;
  • večja sposobnost gozdarskega sektorja za odzivanje na razvoj in inovacije na različnih področjih politike;
  • izvedba in objava priročnika, ki zbira priporočila, nove metode in pristope, ki so se pojavili na sestankih.

  CILJNE SKUPINE
  - Gospodarji z gozdovi in zasebni lastniki gozdov
  - Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja
  - Šole

  KOMUNIKACIJA IN RAZŠIRANJE PROJEKTA
  Načrt obveščanja in razširjanja informacij bo podpiral cilje projekta, spodbujal dejavnosti in razširjal njegove rezultate.

  #FORESTprojectEU

  Slika: