|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018-2022 OSREDNJA JV REGIJA

  Trajanje projekta: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

   

   
   

  Partnerji:  CIK Trebnje – vodja konzorcija

  • RIC Novo mesto
  • Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
  • Šolski center Novo mesto

  Razmah informacijske dobe, hiter tempo življenja, vedno nova potrebna znanja na delovnih mestih in na splošno hitro se spreminjajoči globaliziran svet so izzivi današnjega časa, ki jim moramo biti kos v poklicnem in zasebnem življenju. Da lahko gremo v korak s časom, se je potrebno ves čas učiti in se izpopolnjevati. Šele vseživljenjsko učenje, v katerih razvijamo ključne, temeljne in poklicne zmožnosti, nam omogoča prilagajanje hitrim spremembam, osebnostno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in uspešno konkuriranje na trgu dela.
  Cilj projekta 

  • Splošni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni (manj kot štiriletna srednja šola), s poudarkom na starejših od 45 let.

  Ciljna skupina

  • Ciljna skupina projekta so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

  Opis projekta

  • V več kot štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu…
  • Programi so za vse udeležence brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
  • projektnem partnerstvu poleg CIK Trebnje, ki je vodja projekta, sodelujejo in nekatere programe izvajajo tudi: RIC Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in ŠC Novo mesto.

   
  Programi
   
  PRIPRAVE ZA PRIDOBIVANJE IZPITA, KVALIFIKACIJE oz. CERTIFIKATA
  V  programih priprav, ki trajajo 30 ur, ponujamo odraslim priložnosti za:
  pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

  • Gozdarski sekač,
  • Gozdarski traktorist,
  • Dietni kuhar,
  • Pomočnik kuharja

   
  UČENJE TUJIH JEZIKOV

  • angleščina,
  • nemščina,
  • ruščina

   
  VARNA HRANA IN RAZVOJ NOVIH ŽIVILSKIH PROIZVODOV
   
  RAČUNALNIŠTVO IN DIGITALNA TEHNOLOGIJA

  • uporaba računalniških programov MS Office (Word, Excel, PowerPoint …),
  • uporaba interneta (iskanje informacij

  PROGRAMI IN TERMINI IZVAJANJ:

   
  2. VARNA HRANA IN RAZVOJ NOVIH ŽIVILSKIH PROIZVODOV -  avgust - september 2019
   

   
  Informacije in prijave:
  GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma
  Sevno 13, 8000 Novo mesto
  kompetence@grm-nm.si

  Povezave:
  http://www.eu-skladi.si/
   
  Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.