|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)

  Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotovitev pridelave krme in optimalnih pogojev reje živali
  (EIP Inovativni … pridelave krme …)
   
  Koordinator projekta (vodilni partner): UNIVERZA V LJUBLJANI, Biotehniška fakulteta in Fakulteta za strojništvo
   
  Partnerji:

  • Janez Hočevar (kmetijsko gospodarstvo)
  • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
  • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
  • Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko
  • Anton Kukenberger (kmetijsko gospodarstvo)
  • Janez Benedičič (kmetijsko gospodarstvo)
  • Simon Čretnik (kmetijsko gospodarstvo)
  • Medeja, Medijska dejavnost, Damjana Peternelj s.p.
  • Barbara Leber Vračko (kmetijsko gospodarstvo)
  • Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid (posestvo Bogata)
  • Jakob Dolinar (kmetijsko gospodarstvo)
  • GRM Novo mesto – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

   
  Celotna vrednost projekta: 280.886,83 EUR
   
  Vrednost sofinanciranja: 249.989,28 EUR
   
  Trajanje projekta: 1.12.2020 do 30.11.2023
   
  Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Marija Klopčič, marija.klopcic@uni-bf.si; 01 3203 855
   
  POVZETEK:
  EIP projekt Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotovitev pridelave krme in optimalnih pogojev reje živali se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.
   
  Cilji projekta:
  Cilj projekta je uvajanje inovativnih okolju in živalim prijaznih sistemov upravljanja govedorejske kmetije, ki zagotavljajo trajnostno rabo kmetijskih zemljišč in drugih resursov za namen prireje kakovostnega mleka in mesa. Med projektom bomo oblikovali dobre prakse upravljanja govedorejske kmetije, pri čemer bo poseben poudarek namenjen inovativnim sistemom namestitve živali (kompost, umetna podlaga), ki dokazano ugodno vplivajo na dobro počutje živali, zmanjšujejo negativne vplive klimatskih sprememb ter izboljšujejo kakovost in strukturo tal, kar omogoča pridelavo bolj kakovostne krme za živali in izboljšanje biodiverzitete travne ruše prilagojene na podnebne spremembe.
   
  Opis projekta:
  V okviru projekta bomo izvedli analizo stanja govedorejskih kmetij vključenih v projekt (kot so raba kmetijskih zemljišč, sistemov namestitve živali, botanični sestav travne ruše, kakovost krme), proučili inovativne sisteme namestitve živali in upravljanja z izločki živali, preverili inovativne rešitve glede učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč z vidika pozitivnih učinkov na strukturo in kakovost tal, količino in kakovost krme, biotsko raznovrstnost, blaženje klimatskih sprememb z uporabo bolj odpornih trav in detelj. Proučili bomo koristi za tla, rastline, živali, ljudi in okolje. Rezultati projekta bodo celovito preizkušeni na partnerskih kmetijah ter posredovani javnosti.
   
  Podatki o financiranju:
  Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  Povezavi:

   
  Podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

  Logotipi s povezavo: https://www.program-podezelja.si/sl/

  REZULTATI PROJEKTA:
   
  V WORDU je:
  Kratka ocena projekta
   
  V PDF sta članka povezana z rezultati projekta:
  Kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov na govedorejskih kmetijah in VPLIV SISTEMA REJE IN SEZONE NA KONCENTRACIJO METANA V ČREDAH KRAV MOLZNIC
   
   
  Povezava do dodatnih dokumentov projekta: https://eip2.holstein.si