|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  SPOZNAJTE AMBASADORJE UČENJA 2018

  Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in poklicnem področju, postaja pravilo in vodilo za življenje. Med nami so posamezniki, ki so dosegli osebno odličnost na področju bogatenja lastnega znanja in/ali znanja drugih. V okviru projekta Svetovanje za zaposlene 2016 – 2022 smo konzorcijski partnerji projekta (RIC Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,  CIK Trebnje, Šolski center Novo mesto) povabili predlagatelje, da v svojem okolju prepoznajo odlične posameznike, ki so s svojim nenehnim učenjem, osebno in poklicno rastjo zgled odraslim, in nam posredujejo predlog za imenovanje Ambasadorja učenja 2018 na območju Osrednje JV regije. Povabilo je bilo odprto v času trajanja Tedna vseživljenjskega učenja, od 11. 5. do 30. 6. 2018. Na podlagi podanih predlogov smo soglasno potrdili prvih devet Ambasadorjev učenja, ki bodo z nami sodelovali pri  promociji vseživljenjskega učenja med odraslimi, informiranju odraslih o brezplačnih izobraževanih možnostih in možnostih svetovalne podpore ter na takšen način širili pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja.

  Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika, ki smo jo obeležili s slavnostnim imenovanjem v okviru strokovnega posveta Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetij, ki je potekal 28. 9. 2018 na RIC-u.  Listino o imenovanju in simbolično nagrado je Ambasadorjem učenja 2018, v imenu konzorcija projekta Svetovanje za zaposlene 2016 – 2022, podelila mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za  višješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

   

  SPOZNAJTE AMBASADORJE UČENJA 2018:

   

  JOŽICA MEHAK (predlagatelj: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma)

  Jožica Mehak, inženirka kmetijstva, aktivna kmetica, skrbna mati in žena, je dejavna na več področjih. Na svoji kmetiji z veseljem sprejme ljudi vseh generacij, ki si želijo novih znanj in spoznanj. Je aktivna članica Društva podeželskih žena Škocjan in društva Ajda Dolenjska, sourednica občinskega glasila Naši koraki v občini Škocjan, piše in objavlja strokovne članke. Pred kratkim je registrirala dopolnilno dejavnost, v sklopu katere bo različnim ciljnim skupinam nudila učne vsebine v obliki tečajev, delavnic s področja kmetijstva, biodinamike in kulinarike ter oglede rastlinske čistilne naprave. Prepričana je, da je kmetija z različnimi panogami, kot je njihova, dobra priložnost za širjenje znanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja.

  »Menim, da je učenje ključno za osebnostno rast. Nalog sem se vedno lotevala z veseljem in motivacijo, kar je imelo za posledico uspeh. Svojo pot vidim kot polno izzivov ter novih možnosti. Hvaležna sem za vse izkušnje učenja v življenju, vsaka me je po svoje izoblikovala.« (Jožica Mehak)

   

  TADEJA BARTOLJ (predlagatelj: CIK Trebnje)

  Tadeji Bartolj, univerzitetni diplomirani sociologinji, vzgojiteljici in vizažistki, ki se ukvarja tudi s kaligrafijo, šivanjem ter petjem, učenje predstavlja posebno vrednoto. Ves čas izpopolnjuje in nadgrajuje svoje znanje, kar dokazujejo tudi opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pridobitev pedagoško – andragoške izobrazbe, pridobitev srebrne Gallusove značke za 10 let udejstvovanja na glasbenem področju ljubiteljske kulture. Je polna optimizma in novih idej. Vsak nov izziv ji pomeni dragoceno izkušnjo za učenje in priložnost za osebnostno rast. Svoje znanje je vedno pripravljena deliti z drugimi, jih navduševati za učenje, saj se zaveda, da se pri tem tudi sama ogromno nauči. Učenje ji pomeni vzajemen proces in s svojo pozitivnostjo spodbuja druge na poti k ciljem.

  »Učenje v mojem življenju predstavlja pomembno vrednoto in gonilno silo, ki me vodi k odkrivanju novih stvari, usvajanju novih znanj, razvijanju veščin in spretnosti, ustvarjalnosti – je del mojega vsakdana, ki ga oblikujem skupaj z drugimi ljudmi.« (Tadeja Bartolj)

   

  LIDIJA SKUBE (predlagateljica: OŠ Drska)

  Lidija Skube, učiteljica slovenščine in srbohrvaškega jezika s književnostma, je eno veliko sonce, ki sije v zbornici, kabinetu ali razredu. Poučuje namreč slovenščino, nudi pomoč učno šibkim, dela z nadarjenimi in tujci, organizira kulturne dejavnosti na šoli in izven nje ter pripravlja predavanja za učiteljski zbor in starše. Lidijina osnovna naloga je podajanje znanja in usposabljanje učencev, da ta znanja uporabijo tudi v praksi. Njej to ni dovolj, zato poleg tega skrbi še za razvoj radovednosti, samostojnosti, pozitivne samopodobe, komunikacijskih veščin, kreativnosti ter mnogih drugih pozitivnih lastnosti učencev. To svojo zagnanost prenaša še na sodelavce, starše in vse, ki jo poznajo. Sodeluje tudi v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih s področja kulture, turizma in ekologije. Je polna energije in znanja, je ženska z izjemno vizijo, ki vidi trideset potez vnaprej; je človek, ki povezuje in motivira na vseh področjih delovanja, predvsem pa pri vseživljenjskem učenju.

  »Misel "Dotikam se prihodnosti. Učim." je moje vodilo. Učenci mi predstavljajo izziv, navdih, včasih težko rešljive uganke, motivacijo za dodatno izobraževanje. Omogočajo neprestano osebnostno in strokovno rast učitelja. Učenje je skupno potovanje učenca in učitelja do znanja.« (Lidija Skube) 

   

  SUZANA MATOH (predlagateljica: Marjeta Matoh)

  Suzani Matoh, univerzitetni diplomirani komunikologinji, magistrici poslovnih ved in študentki doktorskega študija s področja trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva, učenje pomeni življenje. Svoj dom je našla v Leedsu, v Veliki Britaniji, kjer deluje kot Educational Outreach Fellow na Univerzi v Leedsu. V okviru svojega dela svetuje stanovskim kolegom pri njihovih raziskavah, deli svoje znanje in izkušnje ter prispeva ideje za nove skupinske projekte, pomaga ostalim doktorskim študentom pri pisanju poročil in člankov, predava, oblikuje in vodi dinamične in interaktivne delavnice za osnovnošolske in srednješolske učence s področja trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva ter jih na takšen način motivira in pripravlja na vstop na univerzo. V Mehiki in Angliji je poučevala angleščino v vrtcih, na osnovnih in jezikovnih šolah in se tako srečevala z vsemi generacijami, od najmlajših do odraslih. Suzana je trdno prepričana, da je izobraževanje – bogatenje znanja novih generacij, ključno za dosego ciljev trajnostnega razvoja.

  »Kaj zame pomeni učenje? Učenje je vseživljenjski proces, ki pomaga doseči osebno rast in razvoj. Širjenje pridobljenega znanja in veščin nam pomaga bogatiti drug drugega in prispevati k izboljšanju družbenega okolja.« (Suzana Matoh)

   

  PROGRAMSKI ODBOR UNIVERZE ZA STAREJŠE (predlagatelj: RIC Novo mesto)

  Programski odbor Univerze za starejše sestavljajo Stane Gregorčič, Milica Lukšič, Slavica Mencin, Franc Umek in Elizabeta Vardijan. Po zaključeni aktivni delovni dobi so v Univerzi za starejše videli priložnost, da ostanejo aktivni in namenijo čas stvarem in ljudem, za katere ga prej ni bilo. Hkrati pa so prevzeli bolj aktivno vlogo, ki pomeni veliko več kot lastno učenje in namenjajo veliko časa, znanja in idej za bogatenje programa in ponudbe Univerze za starejše, za širjenje povezovanja z različnimi institucijami in bogatenje znanja drugih, predvsem starejših, v našem okolju. S svojim vsakodnevnim delovanjem in aktivnostjo spodbujajo ljudi v svojem okolju k vključevanju, sodelovanju in učenju. Hkrati se tudi sami vključujejo v različne izobraževalne programe in nenehno bogatijo svoje znanje. Ob tem pa svoje znanje kot prostovoljci delijo z drugimi.

  »Kot član programskega odbora Univerze za starejše sodelujem pri kreiranju in izboru izobraževalnih programov, v katerih skupaj s prijatelji, znanci, vrstniki nadgrajujemo svoje znanje in izmenjujemo izkušnje ter dobre prakse. Naše druženje je zanimivo, lepo in raznoliko.« (Stane Gregorčič)

  »Včasih sem imela samo knjigo, zdaj pa imam računalnik, pa mobilni telefon, pa še kaj … Za nenehen osebni razvoj je potrebno učenje v katerikoli starosti, vse življenje. Ni dovolj le, da se učimo, znanje moramo uporabiti. Vesela in samozavestnejša sem, če si lahko rečem, tole pa znam.« (Milica Lukšič)

  »Ne moremo izbrati, kako bomo umrli. Ali kdaj. Lahko pa se odločimo, kako bomo živeli. Zdaj. Nikar samo ne čakajmo na tisto, za kar hočemo, da bi se zgodilo. Prej ukrepajmo.« (Slavica Mencin)

   »Vedno sem bil zelo zvedav, zato ni čudno, da sem se ob upokojitvi pridružil ideji o Univerzi za starejše. Tu sem našel zatočišče za svoja stremljenja po izpopolnjevanju in pridobivanju novih znanj, koristnih in potrebnih za čas, ki ga živimo!« (Franc Umek)

  »Življenje je velika učilnica od rojstva do smrti. Izkušnje ponuja kot darilo, ob katerem se učimo, veselimo in jih delimo. V tem času moramo poskrbeti, da najdemo nove izzive in poiskati pozabljene talente in jih oživeti. Ohranimo otroka v sebi, postanimo radovedni.« (Elizabeta Vardijan)

   

   

  Slika: