|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana

  Naziv projekta: Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana / Uživam tradiciju po kulinarskoj transverzali od Panonije do Jadrana

  Akronim: Uživam tradicijo / Uživam tradiciju

  Obdobje: 1.7.2017 do 31.12.2019

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma izvaja projekt (operacijo) »Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana, za katerega je zavod pridobil sredstva kohezijske politike, torej se operacija izvaja s finančno pomočjo sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, programski specifični cilj 2.1 Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.

  Območje od Prekmurja do Istre je bogato s kulturnimi in naravnimi spomeniki, od muzejev do naravnih parkov. Zaradi svoje raznolikosti in prepletenosti z nesnovno dediščino, ki med drugim vključuje dediščino kulinarične kulture, šege, navade in obrti, je dediščina ključna za razvoj turizma. Glavni izziv je izjemen potencial za razvoj lokalnih okolij, ki je preslabo izkoriščen, saj je dediščina obravnavana parcialno in premalo strokovno, in zato ni dovolj privlačna za zahtevne sodobne obiskovalce. Glavni cilj projekta je zato vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo obiskovalcem ponudila edinstveno doživetje avtohtone tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali v edinstvenih območjih dediščine (zidanica na Trški gori, Botanični vrt in Muzej mesta Ljubljana, Trubarjeva domačija na Rašici, Lončarska vas Filovci – muzej na prostem, Naravni park Žumberak-Samoborsko gorje, vaško jedro Prezida, staro mestno jedro Vrsarja in muzeji Krapine).

  Edinstven projektni pristop bo omogočil, da bomo oblikovali kulinarično transverzalo – skupno tematsko turo, ki bo prepletala zgodbe tradicije in kulinarike na vseh vključenih območjih. Ključne koristi in s tem inovativne čezmejne spremembe bodo za ciljne skupine doprinesle v smislu izgrajenih povezav med deležniki v lokalnih okoljih (povezali jih bomo v dediščinske skupnosti in jih izobrazili, da bodo predajali tradicijo na mlade in na obiskovalce). Nadalje se bodo predstavniki javnih ustanov, šolstva, nevladnih organizacij in podjetij povezali v skupen večdnevni program in ponujali celoten spekter storitev. Tako bodo obiskovalci (od mladih, družin, do starejših in tujih obiskovalcev) aktivno vključeni v izkušnjo doživljanja tradicije v unikatnem okolju in hkrati bomo izboljšali splošno znanje o dediščini in ustvarili privlačna delovna mesta v lokalnem okolju.

  Sodelujoči:

  1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (vodilni partner),
  2. PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče (partner),
  3. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (partner),
  4. Naj Tura d.o.o. (partner),
  5. Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« (partner),
  6. Udruga za zdrav život i zdravu prirodu »Trbuhovica« Prezid (partner),
  7. Turistička zajednica općine Vrsar (partner),
  8. Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja (partner).

  Splošni cilji projekta:

  Cilj projekta je vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo obiskovalcem ponudila edinstveno doživetje avtohtone tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo potekali ob kulturnih in naravnih spomenikih od Prekmurja in Osrednje Slovenije do krapinskega območja in Istre in sicer ob trajnostnem sodelovanju lokalnih ponudnikov v dediščinskih skupnostih. Tako bodo obiskovalci lahko aktivno in celovito doživeli dediščino na sodoben način.

  Specifični cilji projekta:

  • Izboljšati strokovnost ciljnih skupin z višanjem obsega znanja, kapacitet in strokovnosti vseh deležnikov, vključenih v dediščinske skupnosti, s področja naravne in snovne kulturne dediščine ter dediščine kulinarične kulture na izvedenih programih formalnega in neformalnega izobraževanja in sicer od priprave tradicionalnih jedi in z njimi povezanih običajev, do interpretacije dediščine, skupne ponudbe, dela z gosti, trženja na inovativen način ter bogatenju znanja obiskovalcev prek različnih predstavitev tradicije in tradicionalne kulinarike.
  • Vzpostaviti skupno čezmejno kulinarično transverzalo na podlagi dediščine kulinarične kulture ter vzpostavitvijo skupnega turističnega proizvoda »uživam tradicijo«, ki bo dolgoročno obiskovalcem (mladim, starejšim, družinam, tujcem) omogočila aktivno doživljanje kulinarične tradicije obeh držav preko skupnih turističnih paketov, izvajanja tur in team buildingov z aktivnim sodelovanjem dediščinskih skupnosti, omogočila ohranjanje dediščine in bo preizkušena v okviru osmih vzorčnih modelov predstavljanja kulinarične dediščine od Prekmurja do Istre.
  • Interaktivno tržiti kulinarično transverzalo in turistični proizvod »uživam tradicijo« na interaktiven in inovativen način na podlagi skupnega načrta trženja, ki bo opredelil najustreznejše načine in oblike promocije na lokalnih, nacionalnih, mednarodnih trgih, segmentacijo gostov na različne ciljne skupine s prilagojenim pristopom po posameznih segmentih, zlasti preko spletne / mobilne aplikacije za dijake, študente in potrošnike z izobraževalnimi vsebinami in vzpostavljene šolske turistične agencije.

  Operacija se izvaja s finančno pomočjo sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, programskega specifičnega cilja 2.1 Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma / Operacija se provodi uz financijsku pomoć EFRR-a unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija–Hrvatska, prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa; specifični cilj programskog prioriteta 2.1 Aktivna zaštita baštine održivim turizmom.