|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  VABILA

  VABILO NA ZAKLJUČNI PROJEKTNI STROKOVNI POSVET
  Vabljeni na zaključni projektni strokovni posvet in novinarsko konferenco, ki bo 9. 11. 2022 z zborom udeležencev ob 9:30 uri v veliki dvorani Grma Novo mesto. 

  Program:
  9:30 – 10:00 Zbor udeležencev
  10:00 – 10:15 Uvodni pozdravi
  10:15 – 10:30 Predstavitev projekta in izvedenih aktivnosti (Nina Gerjevič, univ. dipl. biol.)
  10:30 – 11:00 Šalotka: predstavitev laboratorijskega dela na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter praktičnega preizkusa na kmetiji Klančnik (izr. prof. dr. Andreja Čerenak in Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr.)
  11:00 – 11:30 Česen: predstavitev laboratorijskega dela na Kmetijskem inštitutu Slovenije in na Grmu Novo mesto (dr. Peter Dolničar in Nina Gerjevič, univ. dipl. biol.)
  11:30 – 12:10 Predstavitev praktičnih preizkusov s česnom na kmetijah Meško, Tovornik, Kasaš, Rogelj in na Grmu Novo mesto (Fanči Perdih, dipl. inž. agr., in Damjana Hosta univ. dipl. inž. agr.)
  12:10 – 12:30 Odmor
  12:30 – 13:00 Agrotehnologija pridelave šalotke in česna (Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr., in Natalija Pelko, univ. dipl. inž. agr.)
  13:00 – 13:30 Predstavitev načrta trženja česna in šalotke (Natalija Pelko, univ. dipl. inž. agr.)
  13:30 – 13:40 Projektni zaključki
  13:40 – 14:00 Novinarska konferenca in zaključek

   


  VABILO NA USPOSABLJANJE 

  Vabimo vas na 1. USPOSABLJANJE za lastnike kmetijskih gospodarstev, dijake in študente, ki bo potekalo v četrtek, 20. 5. 2021, v spletnem okolju Zoom s pričetkom ob 14. uri.
   
  Program USPOSABLJANJA:

  14:00 – 14:15 Vpis udeležencev
  14:15 – 14:30 Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
  14:30 – 15:30 Predavanja:
  Tehnologija pridelave šalotke, Darko Vernik, Amarant
  Tehnologija pridelave česna in pomen sajenja certificiranega sadilnega materiala, Mojca Škof, KIS
  15:30 – 15:45 Odmor
  15:45 – 16: 45 Predstavitev praktičnih poskusov projekta EIP
  (predavatelji: Igor Škerbot, KGZS – Zavod Celje, Fanči Perdih, Amarant, ter Natalija Pelko, KGZS – Zavod Novo mesto)
  16:45 – 17:00 Razprava z zaključkom

  Dogodek organizira Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma v sodelovanju s partnerji projekta.
   
  Prijave na dogodek zbiramo do torka, 18. 5. 2021 na el. naslov eip.cesen@gmail.com. Dan pred dogodkom boste prejeli povezavo do video srečanja.
   
  Lepo vabljeni! 


  VABILO NA POSVET

  Na sejmu AGRA 2021 v Gornji Radgoni bomo 26. avgusta izvedli posvet ČESEN, ŠALOTKA - SEME PRIHODNOSTI. Posvet bo potekal v DVORANI 2 in se bo pričel ob 13. uri.
   
  VSEBINA POSVETA:
  Na posvetu ČESEN, ŠALOTKA – SEME PRIHODNOSTI bo Nina Gerjevič iz Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma predstavila EIP projekt z naslovom Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semena slovenskih sort česna (Allium sativa) in šalotke (Allium cepa var. aggregatum) ali okrajšano EIP česen in šalotka, ki sledi dvema pridelovalnima ciljema slovenskega semenarstva: pridobivanju in vzdrževanju semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke primernega zdravstvenega stanja ter povečanju produktivnosti v pridelavi materiala slovenskih sort česna in šalotke.
   
  Izkušnje preizkusa s šalotko na kmetiji Klančnik v letu 2021 bosta predstavila Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr., in mag. Iris Škerbot, univ. dipl. inž. agr., oba iz KGZS, Zavoda Celje. V predstavitvi bomo spoznali potek in rezultate praktičnega preizkusa pridelave štirih sort šalotke s preizkušanjem tehnologij pridelave z nizkim tveganjem na kmetiji Alenke Klančnik v Vinski Gori.
   
  Izr. prof. dr. Andreja Čerenak iz Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije bo v svojem prispevku z naslovom Virusi in njihova eliminacija –primer šalotke predstavila problematiko okuženosti šalotke z različnimi virusi ter njihov vpliv na rast in razvoj rastlin, pomen brezvirusnega materiala ter nam predstavila preliminarni poskus v tkivni kulturi na primeru treh sort šalotke, ki se izvaja v sklopi projekta.
   
  Dr. Peter Dolničar iz Kmetijskega inštituta Slovenije bo v svojem prispevku Pridelovanje brezvirusnega česna na KIS v okviru projekta EIP česen in šalotka predstavil dosedanje rezultate na tem področju ter o napredku pri vzgoji brezvirusnega česna pri različnih slovenskih sortah česna.
   
  V sklopu predstavitev projektov z različnih področij bomo spoznali tri projekte, ki se trenutno izvajajo in se vključujejo v našo tematiko posveta. Barbara Turk iz Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma nam bo predstavila dva projekta: (1.) AHEAD – Agri-Food Cultural Heritage Ambassadors, ki se sooča z izzivi ohranjanja kmetijsko-živilske kulturne dediščine v dobi digitalne tehnologije, ter (2.) CREAHLANDS – Pametna specializacija in kreativni menedžment podeželske dediščine in pokrajine, katerega cilj je oblikovati nov strokovni profil Tehnik specialist kreativnega menedžmenta podeželske dediščine in pokrajine. Lenka Puh iz Zadruge Allium so.p., Etri skupnost, bo v svojem predavanju Družbene inovacije, kot prispevek k uspešni transformaciji in grajenju sodelovalnih poslovnih modelov predstavila nove oblike sodelovanja med kmetijo in socialnim podjetjem ali kakšno drugo pravno obliko, dvig kulture sodelovanja in nove sodelovalne poslovne modele.
   
  Za lažjo organizacijo vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite s prijavo do 20. 8. 2021 na e-mail eip.cesen@gmail.com.
   
  Lepo vabljeni!
   


  Slika: