|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

SOOS


POMOP

Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

  ​Informacije v zvezi s koronavirusom

  Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma skrbno spremljamo dogajanje v povezavi z novim koronavirusom (COVID-19).
  Stalno spremljamo in izvajamo usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
  Minister za zdravje je 7. marca 2020 sprejel Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih, s katero se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah, v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

  Korona virus

  S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo dobili posodobljene informacije glede koronavirusa, ki vsebujejo ažurirane uradne informacije. V celoti so objavljene na spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-06-posodobljene-usmeritve-glede-koronavirusa-covid-19-ki-vsebujejo-azurirane-uradne-informacije/

  AMBASADOR UČENJA 2020

  Ljudje sami smo »vodilni dejavniki družb znanja. V človekovi moči je, da ustvarja in uporablja znanje učinkovito in pametno, na nenehno spreminjajočih se podlagah, to pa je tisto, kar največ šteje. Da bi dodobra razvili te sposobnosti, ljudje potrebujemo voljo in sposobnost, da lahko vzamemo svoja življenja v lastne roke – skratka, da postanemo aktivni državljani in ustvarjalci svojega življenja. Izobraževanje in usposabljanje skozi vse življenje je najboljša pot za vsakogar, da se sooči z izzivi sprememb« (Memorandumu o vseživljenjskem učenju 2000, str.7).
   
  Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in poklicnem področju, postaja pravilo in vodilo za življenje. Med nami so posamezniki, ki so dosegli osebno odličnost na področju bogatenja lastnega znanja in/ali znanja drugih. Spodbudili bomo naše partnerje in širšo javnost, da jih prepoznajo, in predlagajo, da postanejo ambasadorji učenja.
   
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, ki sodeluje v konzorciju partnerjev projekta Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene Osrednja JV regija (projekt DIS) vabi predlagatelje, da se udeležijo javnega povabila, s katerim zbiramo predloge za podelitev naziva Ambasador učenja na območju Osrednje JV regije.
   
  Vabimo vas, da v svojem okolju prepoznate odlične posameznike, ki so s svojim nenehnim učenjem, osebno in poklicno rastjo zgled odraslim, in nam posredujete predlog za imenovanje. 
  Povabilo je objavljeno na spletnih straneh RIC-a Novo mesto, CIK-a Trebnje, Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma ter Šolskega centra Novo mesto.
  Povabilo je odprto od 3. 3. do 24. 3. 2020.

  Drugi projektni sestanek na Malti

  Projektni sestanek na Malti, 24. 11. – 30. 11. 2019
   
  Konec novembra smo se projektni partnerji sestali na Malti, da bi se dogovorili o profilu poklica za akvakulturo na četrti in peti stopnji evropskega okvira kvalifikacij. Na začetku tedna smo imeli tudi sami usposabljanje, da smo vsi razumeli, kako je potrebno napisati posamezen profil poklica. Konec tedna smo oba profila tudi napisali ter jih bomo do naslednjega sestanka dali v pregled deležnikom v državah partnericah.
   
  Naslednje srečanje bo v januarju v Riminiju v Italiji.

  Projektni sestanek na Nizozemskem

  Projektni partnerji iz Španije, Nizozemske, Avstrije, Malte, Italije, Belgije in Slovenije smo se zbrali na uvodnem sestanku projekta Aqua-View. V dveh dneh smo se pogovarjali o diseminaciji projekta, dokumentih, ki jih bo potrebno izpolnjevati za potrebe projekta, dinamiki projektnih sestankov in delovnih skupin projekta ter pričeli z usposabljanjem na tematiko evropskega kvalifikacijskega okvirja ter kako pravilno zastaviti učne enote, ki bodo eden izmed končnih rezultatov projekta.

  Prvi projektni sestanek na Švedskem

  Na prvem projektnem sestanku smo se projektni partnerji sestali v mestu Lund na Švedskem. Pregledali smo projektne rezultate in se pogovorili o delu v naprej.
   
  Naši intelektualni rezultati bodo: multimedijska video kolekcija, skupek orodij za učitelje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter skupek video orodij.
   
  Dogovorjeno je, da za prvi intelektualni rezultat vsak partner naredi dva videa. Video je predstavitev socialnega vključevanja migranta s strani migranta samega ali s strani delodajalcev. Pripravili smo tudi okvirni vprašalnik za intervjuje.

  Prvi projektni sestanek

  Na prvem projektnem sestanku v mestu Leganro v Italiji smo se zbrali vsi projektni partnerji projekta FOREST - Forestry Operators – Reflecting on Equalising Skills and Training.  V projektu sodelujejo poleg prijaviteljev iz Italije še iz Hrvaške, Avstrije, Romunije in Francije ter seveda Grm Novo mesto.
   

  SIMPLY INCLUDED

  SIMPLY INCLEDED, ki ga podpira Evropska komisija v okviru programa Erasmus + in koordinira KulturLife, se je začel 1.

  Strani