|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

SOOS


POMOP

Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  ​Informacije v zvezi s koronavirusom

  Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma skrbno spremljamo dogajanje v povezavi z novim koronavirusom (COVID-19).
  Stalno spremljamo in izvajamo usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
  Minister za zdravje je 7. marca 2020 sprejel Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih, s katero se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah, v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 
  Ministrstvo za zdravje tudi priporoča, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi.
  V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov.
  V kolikor NIJZ na Grmu Novo mesto potrdi primer okužbe z novim koronavirusom, bodisi med zaposlenimi bodisi med dijaki ali študenti, bo epidemiolog NIJZ z nami nemudoma vzpostavil stik in nam podal natančna in jasna navodila glede nadaljnjih postopkov in predvidenih ukrepov, o čemer bomo takoj obvestili vse zaposlene, dijake in starše, študente in druge deležnike šole.
  Na Grmu Novo mesto izvajamo naslednje usmeritve NIJZ glede preventivnih ukrepov za preprečevanje okužb: 

  1. Za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja koronavirus, in so zdrave,  niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene in ne potrebujejo domače karantene.
  2. Osebe, ki prihajajo z območij, kjer se pojavlja koronavirus,  ali so bile v stiku z osebo, ki prihaja z okuženega območja in sumijo na možno okužbo s koronavirusom, naj se preko telefona posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali dežurno zdravstveno službo glede nadaljnjih ukrepov. Dokler ne dobijo ustreznih navodil od zdravnika, naj ostanejo doma.
  3. Osebe, katerim se je poslabšalo zdravstveno stanje (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), naj se preko telefona posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali dežurno zdravstveno službo glede nadaljnjih ukrepov. Dokler ne dobijo ustreznih navodil od zdravnika, naj ostanejo doma.
  4. Če na zavodu identificiramo osebo, ki je zbolela z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38 °C, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževala na območjih s povečanim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, se jo umakne v ločen prostor. Po telefonu pokličemo zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega, dežurna zdravstvena služba, epidemiolog ali epidemiologinja območne enote NIJZ), od katerih boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

  Na kolegiju zavoda Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma smo 9. marca 2020 sprejeli naslednje SKLEPE:

  • Odpovedo ali prestavijo se vse dejavnosti obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti (ekskurzije, športni dnevi izven lokalnega okolja ...) v vseh državah, kjer so potrjene okužbe z virusom in na območjih v Sloveniji. Prav tako se do nadaljnjega odpovedo vse izmenjave v okviru Erasmus+ programa.
  • Od 10. marca 2020 naprej se na zavodu odpovedo vsi dogodki in prireditve, na katerih bi v enem prostoru bilo prisotnih več kot 100 ljudi. Z 10. marcem 2020 začne veljati navodilo, da se pouk športne vzgoje izvaja tako, da se vključi čim več gibanja na svežem zraku. Do nadaljnjega se prekine izvajanje vsebin za dijake, ki vključujejo znojenje s fizičnim stikom med dijaki. 
  • Zaposlene, dijake in študente se stalno opozarja na pravilno umivanje rok ter pravilno higieno kašlja ter na  osnovne, splošne in specifične ukrepe za preprečevanje okužbe.
  • O odpovedi različnih drugih skupinskih aktivnosti ali o dodatnih prilagoditvah pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih pomembnih aktivnostih na zavodu se bo odločalo glede na epidemiološko situacijo v Sloveniji in glede na navodila NIJZ, MIZŠ in Ministrstva za zdravje in o tem sproti obveščalo vse deležnike.
  • PUD/PRI do nadaljnjega teče v dogovoru delodajalci in upoštevajoč zahteve delodajalcev. Dijaki in študenti, ki trenutno opravljajo PUD ali PRI pri delodajalcu, ravnajo v skladu z navodili delodajalca. V primeru, da PUD ali PRI ne bo možno izvesti v podjetjih/zavodih, se v skladu z možnostmi izvede na MIC-u ali se prestavi na kasnejši termin.
  • Starši s šolo praviloma do nadaljnjega komunicirajo samo preko telefona ali e-pošte.

   
  O nadaljnjih navodilih pristojnih inštitucij ter o aktivnostih in ukrepih vas bomo sproti obveščali preko  spletnih strani, e-asistenta in oglasnih desk.
   
  Tone Hrovat, direktor

  Novo mesto, 9. marec 2020