|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  ​UČILNA OKUSOV

   Prodajno degustacijski lokal slovenskih pridelkov in prehranskih izdelkov

   

  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je skupaj s partnerskima šolama - Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana in Izobraževalnim centrom Piramida Maribor organizirali učilnico za potrošnike, turiste kakor tudi za pridelovalce ter predelovalce hrane.

  Na Plečnikovih tržnicah v Ljubljani bo tako odprt prodajno – degustacijski lokal slovenskih pridelkov in prehranskih izdelkov, ki bo hkrati tudi prostor za usposabljanja dijakov in študentov, pa tudi za osveščanje proizvajalcev, potrošnikov in turistov - UČILNA OKUSOV.
   

  V imenu Konzorcija biotehniških šol Slovenije so trije zavodi Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in Izobraževalni center Piramida Maribor organizirali učilnico za potrošnike, turiste kakor tudi za pridelovalce ter predelovalce hrane.
  Na plečnikovih tržnicah v Ljubljani bo odprt prodajno – degustacijski lokal slovenskih pridelkov in prehranskih izdelkov, ki bo hkrati tudi prostor za usposabljanja dijakov in študentov, pa tudi za osveščanje proizvajalcev, potrošnikov in turistov - UČILNA OKUSOV.
  Z učenjem v učilni okusov želimo povezati pridelovalce, predelovalce ter potrošnike in turiste v »kratko verigo« za direkten odnos, kjer potrošnik iz oči v oči pozna pridelovalca in predelovalca hrane v luči sledljivosti hrane, še posebej pa vzpostavi zaupanja vreden odnos. Ob tem bo vzpostavljena tudi poštena »fer« veriga, kjer ne bo oderuških ali dampinških odnosov cen. Neposreden odnos proizvajalca in potrošnika se bo izkazal tudi v kakovostni ponudbi izdelkov po ustrezni ceni.
  Konzorcij treh zavodov bo organiziral ponudbo pridelkov, izdelkov in jedi, značilnih za posamezne regije slovenskega podeželja.
  Šole Konzorcija biotehniških šol Slovenije s svojimi posestvi, delavnicami, medpodjetniškimi izobraževalnimi centri že ponujajo pestro paleto izdelkov. V sodelovanju pa bomo zagotavljali raznolikost ponudbe, ki jo bo sestavljala tudi ponudba pridelovalcev, predelovalcev  (predvsem) nosilcev dopolnilnih dejavnosti in ponudnikov gostinskih storitev iz lokalnega  okolja. To so predvsem partnerji Konzorcija biotehniških šol Slovenije, ki so dijaki, študenti in absolventi (diplomanti) in že opravljajo dejavnosti na področju hrane od pridelave, predelave, trženja, ponudbe v gostinstvu in turizmu. Diplomanti delujejo kot samostojno ali v okviru posameznih zadrug, podjetij…
  Pri ponudbi bo osnovno in temeljno vodilo ponudba zgolj slovenskih izdelkov, pridelkov in hrane, ki so jo pridelali oz. predelali nam znani pridelovalci (predelovalci), torej večinoma maturanti in diplomanti naših šol. Metoda učenja potrošnikov v Učilni okusov bo neposredna na gostinsko prodajnem pultu, kjer bo hrana oz. izdelek pripravljen in prikazan potrošniku, ki ga okusi kot obrok ali degustacija.
   
  Prodajni prostor in lokal smo organizacijsko razdelili na dva koncepta. Prvi del bomo namenili gostinski in kulinarični ponudbi, v katerem se bodo izmenično pojavljale značilne jedi posamezne gastronomske regije ob sočasni intenzivni promociji posameznega območja in šole istega območja. V drugem delu bomo izvajali predvsem prodajne aktivnosti. Pri tem se bomo osredotočili na konstantno ponudbo različnih izdelkov in pridelkov vseh regij Slovenije. Tudi v tem delu bomo permanentno izvajali promocijske aktivnosti izdelkov in pridelkov, značilnih za posamezno slovensko regijo. V ponudbo prodajnega dela bomo intenzivno vključili že uveljavljene blagovne znamke, kot so Dobrote Dolenjske, Dobrote s kmetij idr. ter druge izdelke, ki kakovost lahko izkazujejo tudi s pridobljenimi priznanji, npr. Dobrote slovenskih kmetij.
  Pri izboru ponudnikov si bomo prizadevali, da bo ponudba vključevala čim višji delež ekoloških pridelkov in izdelkov ter izdelkov posebne kakovosti. Za promocijske in degustacijske aktivnosti bodo ob partnerjih skrbele posamezne šole Konzorcija biotehniških šol Slovenije, ki so enakomerno porazdeljene po vsej Sloveniji. S tem bomo zagotavljali enakomernost promocije in ponudbe značilnosti posameznih regij slovenskega podeželja.
   
  Pri ureditvi prostorov smo sledili navodilom Zavoda za varstvo kulturne dediščine in jih implementirali v izvedbi prenove prostorov. Pri tem nam je bila v izjemno pomoč znana arhitektka Plečnikove dediščine ga. Maruša Zorec. Sledili smo izhodišču, da za statično in dinamično ureditev prostora uporabljamo predvsem naravne materiale. Posebno pozornost smo usmerili tudi na ohranjanje značilnosti Plečnikovih tržnic.

  Trije zavodi – centri Konzorcija biotehniških šol Slovenije Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in Izobraževalni center Piramida Maribor so v Sloveniji edinstveno povezani z medsebojnimi izmenjavami vodstev, stroke, dijakov in študentov za izvedbo tega pedagoškega projekta.