|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  VKO NOVIČNIK - marec 2022

   
  Vseživljenjska karierna orientacija (VKO) je kontinuiran proces. Ena glavnih nalog svetovalcev je krepitev tega procesa, pri čemer pa svetovalno delo postaja v marsikaterem pogledu vse bolj zahtevno. 
   
  Nacionalna koordinacijska točka VKO zato kariernim strokovnjakom nudi tako splošna kot tudi bolj specifična usposabljanja in izobraževanja, brezplačne VKO pripomočke in gradiva, ozavešča strokovno javnost in posameznike o pomenu VKO ter prispeva k večji usposobljenosti institucij in k dostopnejšim storitvam za posameznike
   
  Nacionalna strokovna skupina za VKO, ki koordinira politiko VKO med različnimi ministrstvi in drugimi institucijami ter skrbi za vključitev karierne orientacije v zakonske akte, je na podlagi dela v preteklem letu pripravila poročilo o opravljenih nalogah s predlogi odločevalcem za nadaljnje delo. Vsi, ki želite biti na tekočem z dogajanji in s področji dela, s katerimi se ukvarja Strokovna skupina za VKO, vabljeni k seznanitvi z dokumentom.
   
  Osvežen seznam izvajalskih organizacij VKO, ki nudijo šolajoči mladini brezplačna svetovanja: 
  Nacionalna strokovna skupina za VKO je pripravila seznam izvajalskih organizacij VKO, ki učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom ter študentkam in študentom nudijo brezplačna svetovanja za izbiro nadaljnjega izobraževanja. 
   
  Vabljeni, da obiščete spletno mesto VKO točka.
   

   


   

   
  Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Republike Slovenije.