|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

PROJEKTI

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  ENERGETSKA SANACIJA GRM-A NOVO MESTO – CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA

  Projekt »Energetska sanacija Grm-a Novo mesto – centra biotehnike in turizma« je delno financirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 6. razvojne prioritete: »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve: »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.
  Šolski kompleks je sestavljen iz več objektov, ki so med seboj povezani v celoto. Objekti sledijo konfiguraciji terena, ki je v naklonu. Glede na funkcijo in prostorsko razporeditev je objekt razdeljen v segmente: dijaški dom, telovadnica, jedilnica, srednja šola in višja šola. Etažnost objekta je izredno razgibana. Večji del so tri etaže, ki so ponekod še delno podkletene. Dijaški dom ima tri etaže, telovadnica in njeni prizidki imajo eno etažo, jedilnica ima eno etažo, srednja šola pa ima od dve do štiri etaže. V okviru energetske sanacije so bili izvedeni številni tehnično-investicijski ukrepi. Sanirani so bili fasada, okna in vrata na lupini stavbe, razsvetljava, podstrešje in pod, vgrajeni so bili termostatski ventili, sistemi za lokalno in centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje. Investicija je zajemala tudi vzpostavitev energetskega monitoringa.
   
  Pred energetsko sanacijo je bilo energijsko število ogrevanja zgradbe okrog 105 kWh/m2a, po sanaciji kaže po izračunih in v praksi energijsko število ogrevanja na 50 kWh/m2a.
   
  Prezračevanlni sistem
   
  Večnamenska hala je klimatizirana in prezračevana s centralnim rekuperacijskim sistemom Hidria tipa KNND z naslednjimi tehničnimi podatki: pretok zraka na dovodno/odvodni strani: 4000 m3/h, padec tlaka dovod/odvod: 868/752 Pa, električna moč dovod/odvod: 1,7/1,7 kW, ostali vgrajeni elementi EW: 60 kW. Sistem omogoča temperaturno regulacijo in poletno rekuperacijo s ploščnim rekuperatorjem.

  Toplotna izolacija oboda stavbe


  Osnovna sestava zunanjih zidov je 15 cm betona, 3 cm toplotne izolacije in vidna silikatna opeka NF (12 cm). Prizidek jedilnice ima votlo opeko s 5 cm toplotne izolacije. Prizidek pri kuhinji (ob telovadnici) ima zunanje stene iz sendvič panelov (trimo), vendar ti prostori niso v celoti ogrevani. Del zunanjega ovoja dijaškega doma sestavlja PVC-zasteklitev, ki ima v spodnjem delu (kjer ni stekla) polnilo. Zasteklitev je v različnih okvirjih (PVC, les), iz različnih obdobij in različnih toplotnih karakteristik. Del sten telovadnice je izveden iz stekla – kopelita. Strop proti neogrevanemu prostoru (območje vhoda B) je sestavljen iz AB-plošče 15 cm, dodano je 4 + 4 cm kamene volne in 5 cm estriha. Poševna streha šole in telovadnice ima 8 cm toplotne izolacije. Kritina je večinoma iz trapezne pločevine in v sorazmerno dobrem stanju. Pri dodatni izolaciji ovoja zgradbe je bila izvedena namestitev toplotne izolacije (20 cm kamene volne) na podstrešje nad ogrevanimi prostori in izvedba toplotne izolacije zunanje fasade s 16 cm toplotne izolacije (Fragmat) na obstoječo fasado. Posebej so s toplotno izolacijo (polistiren) obdelani izpostavljeni betonski toplotni mostovi. Zamenjana so stara okna z novimi dvoslojnimi – ta imajo faktor toplotne prehodnosti 1,1 W/m2K.

  Ogrevalni sistem

  Glavni objekt, v katerem so šola, dijaški dom, telovadnica in kuhinja, se s toplotno energijo oskrbuje iz kotlovnice, ki je nameščena v kletnih prostorih Kmetijske šole in Biotehniške gimnazije. Kotlovnica je bila v celoti obnovljena leta 2008. V njej sta nameščena dva kotla na ekstra lahko kurilno olje (leto proizvodnje 2007) proizvajalca Buderus (prvi kotel tip Logano GE515 nazivna toplotna moč od 488 kW do 548 kW, drugi kotel tip Logano GE615 nazivna toplotna moč 707–800 kW) s kotlovsko avtomatiko Logamatic 4000. Vse črpalke, ki so vgrajene v razdelilni sistem, so opremljene s frekvenčnimi regulatorji. V toplotno-razdelilni sistem Višje šole sta vgrajeni dve obtočni črpalki proizvajalca IMP (tip LMT-50 nazivna moč 810 W) s frekvenčnim regulatorjem ter črpalka proizvajalca GRUNDFUS (tip UPS 32-60) za oskrbovanje klimata. Po sanaciji so bili vgrajeni radiatorji proizvajalca VOGL&NOOT, ki so opremljeni z radiatorskimi regulacijskimi ventili in s termostatskimi glavami. V kotlovnici so nameščeni trije bojlerji s prostornino 500 l.

  Energetski monitoring

  Sistem energetskega monitoringa je namenjen upravljanju, vodenju in nadziranju delovanja celotnega energetskega sistema zavoda. Omogoča prikaz in spremljanje trenutnih, urnih, dnevnih, mesečnih ali letnih energetskih podatkov, analizo in statistično obdelavo različnih podatkov s področja proizvodnje in porabe energije. Preko monitoringa lahko ob zaščitenih internetnih povezavah (uporabniško ime, geslo) uporabniki dostopajo do določenih podatkov tudi preko spleta. Preko tega sistema lahko izvajajo tudi energetsko knjigovodstvo in dostopajo do energetske baze podatkov, nameščene na ustreznem strežniku.