|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

PROJEKTI

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  NAPREDAK - PROIZVODNJA SIRA

   

   
  PROIZVODNJA SIRA – PODJETNIŠKA PRILOŽNOST ZA RAZVOJ PODEŽELJA V REGIJI/REGIONALNA PROIZVODNJA SIREVA – PODUZETNIČKA VRIJEDNOST ZA RURALNI RAZVITAK
   
  Projekt z akronimom NAPREDEK ima za cilj raziskati obstoječo proizvodnjo, kakovost in količino sira, povečati obseg tehnološkega in podjetniškega znanja v obstoječi proizvodnji, povečati bodočo proizvodnjo in izvoz sira. Prav tako so cilji projekta odprtje Centra odličnosti v Karlovški županji in v jugovzhodni Sloveniji ter mreženje in nadaljnji razvoj »Ceste sira«, ki bo nudila sir kot del ponudbe ruralnega turizma. Prek projekta gre za pomoč obstoječim sirarjem pri promociji njihovih proizvodov, oblikovanje usposobljene skupine za senzorično ocenjevanje kakovosti sira v obeh regijah in izobraževanje potrošnika o pomenu sira v prehrani ter razvijanje kulture uživanja sira.
   
  Obdobje trajanja projekta:od 1.3.2014 do 17.3.2015
  Skupni stroški projekta (vsi partnerji skupaj): 204.018,50 €R (od tega IPA sredstva v višini 173.415,72 €)
   
  Partnerji projekta NAPREDEK imajo različna znanja in kompetence, pomembne pri proizvodnji sira. Z vključevanjem strokovnjakov vseh partnerjev v projektu je priskrbljeno znanje, potrebno za izvedbo vseh projektnih aktivnosti. Partnerji v projektu so:

  Splošni cilj
  Cilj projekta je spodbuditi in razviti proizvodnjo sira v skladu z evropskimi standardi, prek tehnološkega in podjetniškega izobraževanja.

  Posebni cilji:

  • raziskati obstoječo proizvodnjo, kakovost in količino proizvedenega sira,
  • povečati nivo tehnološkega in podjetniškega znanja v obstoječi proizvodnji,
  • spodbuditi prihodnjo proizvodnjo in izvoz,
  • ustanovitev Centrov odličnosti u Karlovški županji in Jugovzhodni Sloveniji,
  • mreženje in nadaljnji razvoj „Ceste sira“,
  • promocija sira in izobraževanje potrošnika (kultura uživanja sira).

   Projektne aktivnosti
   
  Tehnološko in podjetniško raziskovanje:

  • raziskava količine in kakovosti sira,
  • raziskava kulture uživanja sira,
  • raziskava, kako se sir poda z lokalnimi proizvodi,
  • raziskava na področju podjetništva za sirarje v Karlovški županji in jugovzhodni Sloveniji,
  • izdelava izobraževalnega kurikula za proizvodnjo in distribucijo sira.

  Izobraževanje in usposabljanje:

  • delavnice o podjetništvu v proizvodnji sira,
  • motivacijski seminarji za proizvajalce mleka in sirarje,
  • izobraževanje iz tehnologije proizvodnje sira,
  • izobraževanje potrošnikov.

  Višanje nivoja tehnološkega znanja in oblikovanje “Centrov odličnosti“:

  • oblikovanje „Centrov odličnosti“,
  • izmenjava izkušenj in znanja o proizvodnji sira,
  • usposabljanje trenerjev senzorike,
  • Povezovanje z znanstveno institucijo v EU (Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft Rotholz, Jenbach - Österreich – Tirol).

  Informiranje in obveščanje javnosti:

  • izdelava internetne strani,
  • izdelava vodiča o proizvodnji sira,
  • izdelava filma o lokalni proizvodnji sira,
  • izvedba predstavitve sirov,
  • Lociranje Ceste sira,
  • Promocijske aktivnosti projekta (novinarske konference, objava u tiskanih in elektronskih medijih, znanstveno-strokovni članki).

  Pričakovani rezultati:

  • podjetniško izobraženi tehnologi,
  • podjetniško izobraženi sirarji,
  • tehnološko izobraženi sirarji,
  • udeleženci na predavanjih,
  • usposobljeni trenerji za senzorično ocenjevanje sirov.

   izobraževanje in usposabljanje
   
  Ciljne skupine, katerim so delavnice namenjene so proizvajalci mleka, sirarji in potrošniki iz Karlovške županije, Jugovzhodne Slovenije, Veleučilišta u Karlovcu, Udruge malih sirara Karlovačke županije in Grm-a Novo mesto.
   
  Izobraževanje potrošnikov:
  14. 10.2014 ”Sir skozi zgodovino”,
  23. 10.2014 ”Vrste sirov in njihov pomen v prehrani ljudi”,
  11.11.2014”Tradicionalni sir Hrvaške in Slovenije”,
  25.11.2014 ”Proizvodnja sira v državah Evropske unije”.
   
  Podjetniška delavnica na temo izdelave sira:
  29.11.2014
   
  Motivacijska seminarja za proizvajalce mleka in sirarje:
  13.11.2014
  20.11.2014
   
  Izobraževanje na temo tehnologije izdelave sira:
  29.11.2014
  05.12.2014
  13.12.2014
   
  Usposabljanje učiteljev (trenerjev) senzorike:
  Usposabljanje trenerjev ocenjevalcev sira vključuje testiranje kandidatov za namen izbire in oblikovanje skupine trenerjev analitikov senzorike, ki vključuje dva dela - teoretični in praktični del. Izobraževanje kandidatov traja 5 dni, v izobraževanje pa bo vključenih 5 oseb.
   
  Operacija »NAPREDEK / NAPREDAK - Proizvodnja sira – podjetniška priložnost za razvoj podeželja v regiji/Regionalna proizvodnja sireva – poduzetnička vrijednost za ruralni razvitak« je delno financirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013.