|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  AKTUALNO vse

  Na Kmetiji Meško so pridno vodili evidenco svojega dela in tako je nastal ČESNOV DNEVNIK. Vabljeni k branju. Predvsem pa HVALA KMETIJI MEŠKO za ves vaš trud in delo!
  ČESNOV DNEVNIK_Meško.pdf
   


  USPOSABLJANJE
  Prvo STROKOVNO USPOSABLJANJE O PRIDELAVI ČESNA IN ŠALOTKE (EIP projekta Česen in šalotka) smo izvedli preko Zoom-a 20. 5. 2021.
  Povezava do videoposnetka https://video.arnes.si/watch/m78btkxfphjd ali https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=815540566056709.
   
  EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE
  V sklopu projekta smo za študente Višje strokovne šole ŠHVU Celje ter Višje strokovne šole Grm novo mesto 12. 7. 2021 izvedli ekskurzijo na kmetijo Klančnik. Tam sme skupaj udeležili demonstracijske praktičnega preizkusa te spoznali pomen semenarstva v Sloveniji in pomen ohranjanja avtohtonih vrst za slovensko semenarstvo.
   
  DEMONSTRACIJA PRAKTIČNEGA PREIZKUSA
  V ponedeljek, 12. 7. 2021, smo ob 10. uri imeli ogled praktičnega preizkusa na Kmetiji Klančnik, ki se nahaja v Vinski Gori v bližini Velenja. Na kmetiji se ukvarjajo s pridelavo in prodajo zelenjave, ki jo pridelujejo po načelih integrirane pridelave. V projektu so sodelovali z izvajanjem praktičnega preizkusa s šalotko, katerega namen je bil preveriti tehnologijo pridelave šalotke s poudarkom na pridelavi 4 različnih sort, uporabi različnih prekrivk (vlakninasta prekrivka in protiinsektna mreža) ter primerjavi pridelkov posajenih sort in virov šalotke.
  V projektu kmetija Klančnik sodeluje z izvajanjem praktičnega preizkusa s šalotko, katerega namen je preveriti tehnologijo pridelave šalotke s poudarkom na pridelavi 4 različnih sort, uporabi različnih prekrivk (vlakninasta prekrivka in protiinsektna mreža) ter primerjavi pridelkov posajenih sort in virov šalotke.
      
  AGRA 2021 – POSVET IN OKROGLA MIZA
  Članice projektne ekipe EIP Česen in šalotka iz Zadruge Allium ter semenarske hiše Amarant na Pomurskem sejmu AGRA 2021 že pridno delajo... sledi tudi degustacija štirih sort šalotke, ki smo jo pridelali na kmetiji Klančnik - VABLJENI :-)
  V četrtek, 26. 8. 2021, smo v dvorani 2 na sejmišču Pomurskega sejma ob 13. uri pričeli s posvetom ČESEN, ŠALOTKA – SEME PRIHODNOSTI.
  Nina Gerjevič iz Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma nam je predstavila projekt EIP česen in šalotka, ki sledi dvema pridelovalnima ciljema slovenskega semenarstva: pridobivanju in vzdrževanju semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke primernega zdravstvenega stanja ter povečanju produktivnosti v pridelavi materiala slovenskih sort česna in šalotke.
  Izkušnje preizkusa s šalotko na kmetiji Klančnik v letu 2021 je predstavil Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr., iz KGZS, Zavoda Celje. Spoznali smo potek in rezultate praktičnega preizkusa pridelave štirih sort šalotke s preizkušanjem tehnologij pridelave z nizkim tveganjem na kmetiji Alenke Klančnik v Vinski Gori.
  Izr. prof. dr. Andreja Čerenak iz Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije nam je v s svojim prispevkom Virusi in njihova eliminacija – primer šalotke predstavila problematiko okuženosti šalotke z različnimi virusi ter njihov vpliv na rast in razvoj rastlin, pomen brezvirusnega materiala ter nam predstavila preliminarni poskus v tkivni kulturi na primeru treh sort šalotke, ki se izvaja v sklopi projekta.
  Dr. Peter Dolničar iz Kmetijskega inštituta Slovenije nam je v svojem prispevku Pridelovanje brezvirusnega česna na KIS v okviru projekta EIP česen in šalotka predstavil dosedanje rezultate na tem področju ter o napredku pri vzgoji brezvirusnega česna pri različnih slovenskih sortah česna.
  V sklopu predstavitev projektov z različnih področij smo spoznali tri projekte, ki se trenutno izvajajo in se vključujejo v našo tematiko posveta. Barbara Turk iz Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma nam je predstavila dva projekta: (1.) AHEAD – Agri-Food Cultural Heritage Ambassadors, ki se sooča z izzivi ohranjanja kmetijsko-živilske kulturne dediščine v dobi digitalne tehnologije, ter (2.) CREAHLANDS – Pametna specializacija in kreativni menedžment podeželske dediščine in pokrajine, katerega cilj je oblikovati nov strokovni profil. Lenka Puh iz Zadruge Allium so.p., Etri skupnost, je v svojem predavanju Družbene inovacije, kot prispevek k uspešni transformaciji in grajenju sodelovalnih poslovnih modelov predstavila nove oblike sodelovanja med kmetijo in socialnim podjetjem ali kakšno drugo pravno obliko, dvig kulture sodelovanja in nove sodelovalne poslovne modele.
  Po končanem posvetu smo imeli degustacijo šalotke ter se sproščeno družili in okrepčali na lokaciji Permakulturnega centra Pomurskega sejma.
  Vabljeni k ogledu prispevkov ter fotogalerij na naslednjih povezavah:
  AGRA 2021, https://www.prlekija-on.net/lokalno/28789/zakljucil-se-je-sejem-agra-2021.html (www.prlekija-on.net/), https://www.facebook.com/hashtag/eip%C4%8Desen%C5%A1alotkasemeprihodnosti (Televizija AS, Murska Sobota).
     
  EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE
  V sklopu projekta smo za študente Višje strokovne šole ŠHVU Celje 3. 11. 2021 izvedli ekskurzijo na ekološko kmetijo Rogelj, kjer smo v sklopu demonstracijske praktičnega preizkusa spoznali različne načine in stroje za sajenje česna ter se udeležili izobraževanju o ekološki tehnologiji pridelave česna.
   
  DEMONSTRACIJA PRAKTIČNEGA PREIZKUSA
  V sredo, 3. 11. 2021, smo se zbrali na ekološki kmetiji Rogelj v okolici Trebnjega na prikazu sajenja česna ter izobraževanju o ekološki tehnologiji pridelave česna, v sklopu ekskurzije so se nam pridružili tudi študentje ŠHVU Celje, Višje strokovne šole.
  Uvodni predstavitvi projekta EIP Česen in šalotka je sledila predstavitev Fanči Perdih, Amarant, ki nam je predstavila načrtovane praktične preizkuse s česnom, ki so se začeli izvajati jeseni 2021 na partnerskih kmetijah. Strokovnjakinja KGZS, Zavoda Novo mesto, Natalija Pelko, nam je predstavila tehnologijo ekološke pridelave česna s poudarkom na pripravi tal ter sajenju. Peter Dolničar, KIS, je predstavil bolezni pri česnu, s poudarkom na virusnih boleznih oz. virusnih prenašalcih.
  Po končanem izobraževanju smo imeli nekaj težav s prikazom sajenja, saj so bila tla, zaradi predhodnih deževnih dni, zelo namočena. Prikazali smo ročno sajenje česna, s strojnim sajenjem smo poskusili, vendar so bila tla premokra in zato neprimerna za nadaljnjo obdelavo. Udeleženci smo si lahko ogledali strojno mehanizacijo za sajenje česna, ki jo uporabljajo na kmetiji Rogelj, ter traktorske priključke, ki jih lahko potrebujemo pri pripravi tal ter sajenju.
  Po končanem prikazu na kmetiji Rogelj smo si na Grmu NM ogledali zastavljen praktični preizkus (PP) s česnom, s katerim želimo ugotoviti, kako različna količina vlage (različni režimi namakanja) vpliva na razvoj različnih frakcij česna Anka v zaščitenem prostoru - rastlinjaku. Rezultati bodo pomembni za tehnološka navodila za nadaljnjo vzgojo semenskega materiala česna v zaščitenem prostoru. 
  Na koncu smo se odpravili še na ekološko kmetijo Tovornik, ki je višinska kmetija, ki leži tik pod Bohorjem in je usmerjena v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo. Njivske površine so majhne, razdrobljene, zato je kmetija usmerjena v pridelavo zelenjadnic, od tega se še že več let usmerja v semenarsko pridelavo in sicer kot kooperant semenarske hiše Amarant. Ogledali smo si zastavljen praktični preizkus, s katerim želimo ugotoviti vpliv načina obdelave tal ter uporabo različnih zastirk na količino pridelka posameznih frakcij česna sorte Anka.
             
  LABORATORIJSKO DELO – Grm NM
  Na Grmu Novo mesto smo novembra pričeli s sistemom vzpostavitve vzdrževalne selekcije česna.
  Iz Kmetijskega inštituta Slovenije smo prejeli 12 kozarčkov z brezvirusnim česnom sorte 'Ptujski spomladanski', ki smo jih nato začeli dalje razmnoževati in vitro.
  Del prejetih kozarčkov z brezvirusnim česnom sorte Ptujski spomladanski ter pripravljen material v laminariju za delo z rastlinskimi tkivnimi kulturami.

  DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN – DELAVNICA IN OKROGLA MIZA
  Na sončno soboto, 26. marca 2022, smo na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni na Dan sajenja medovitih rastlin izvedli delavnico s katero smo udeležence seznanili kako pripraviti tla v vrtu. Udeležencem smo predstavili tehnologijo gojenja šalotke. Na pripravljene gredice smo zasadili šalotko.
  Po končani delavnici nam je Igor Škerbot iz KGZS - Zavoda Celje predstavil rezultate preskusov gojenja šalotke iz leta 2021 na kmetiji Klančnik ter tržne možnosti šalotke. Udeležencem okrogle mize smo predstavili projekt EIP Česen in šalotka, jim predstavili sedanje rezultate in jim pokazali rastline brezvirusnega česna sorte Ptujski spomladanski in vitro.
  Predstavitev praktičnih preizkusov na česnu, ki so v izvajanju na partnerskih KMG (Fanči Perdih, Amarant; Damjana Hosta, Grm Novo mesto; Tinka Meško, Kmetija Meško in Alojz Rogelj, Kmetija Rogelj).
          
  USPOSABLJANJE
  3. 5. 2022 smo na Grmu Novo mesto od 15:00 do 16:30 izvedli usposabljanje za povečanje produktivnosti v kmetijstvu. Udeležencem smo  predstavili projekt EIP Česen in šalotke (N. Gerjevič), trenutne rezultate s šalotko in predstavili potek in namene praktičnih preizkusov s česnom, ki se še izvajajo na partnerskih kmetijah (F. Perdih). Na primeru praktičnega preizkusa, ki se izvaja pri vodilnem partnerju, zalivanje v zavarovanem prostoru, smo izvedli izobraževanje na to tematiko (D. Hosta) in si tudi ogledali izvajanje preizkusa.
   
   
  EKSKURZIJA ZA SVETOVALCE JSKS
  V sredo, 18. 5. 2022, smo za svetovalce Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) v sklopu projekta EIP Česen in šalotka izvedli delavnico (ekskurzijo) z ogledi poskusov s česnom. Ogleda so se udeležili tudi nekateri drugi strokovnjaki iz Kmetijskega inštituta Slovenije in predstavniki javne službe za varstvo rastlin (JS ZVR).
  Ob 9. uri smo se zbrali na biodinamični Kmetiji Kasaš, kjer smo udeležencem predstavili projekt ter vloge udeleženih kmetijskih gospodarstev pri izvedbi praktičnih preizkusov s česnom oz. s šalotko. Predstavili smo tudi sedanje rezultat ter nadaljevali z ogledom zastavljenega poskusa na kmetiji. Lastnik kmetije, Mihael Kasaš, nam je predstavil tudi nekaj osnov biodinamičnega kmetovanja. Z ogledi smo nadaljevali na Kmetiji Meško, kjer so nam predstavili kmetijo nato pa smo se skupaj odpravili na polje, kjer poteka poskus s česnom različnih slovenskih sort.
  Na obeh kmetijah smo ob pregledu posevkov različnih sort česna (Anka, Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski in druge slovenske sorte) opažali vplive različnih terminov sajenja in učinka debeline strokov ob sajenju na sedanje stanje posevka. Ob pregledu zdravstvenega stanja česna smo prepoznali nekaj škodljivcev (resar, hrošč lilijevka, …) ter na nekaterih rastlinah prepoznali simptome, ki so značilni za okužbe z virusi česna (npr. rumene črte, marmorirasti listi in steblo, …).
  Po končanih ogledih na kmetijah smo se skupaj odpravili še na Selekcijsko poskusni center Ptuj - Center za avtohtone sorte semen, kjer nam je Darko Vernik predstavil proizvodnjo in vzdrževalno selekcijo slovenskih sort čebulnic. Sodelavec Kmetijskega inštituta Slovenije, Primož Žigon, nam je predstavil še trajajoči poskus zatiranja čebulne muhe in porove zavrtalke na čebulnicah.

  USPOSABLJANJE
  Na ekološki kmetiji Tovornik, smo 7. 6. 2022 izvedli triurno usposabljanje za povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev. Ob 9. uri smo se zbrali na kmetiji, kjer nam je gospod Milan Tovornik predstavil kmetijo in njeno vlogo v projektu.
  Nadaljevali smo s predstavitvijo projekta in dosedanjih rezultatov (D. Hosta, Grm Novo mesto), predstavili izvedene praktičnih preizkuse ostalih projektnih preizkusov s česnom na drugih kmetijah (F. Perdih, Amarant), izvedli predavanje o tehnologiji pridelovanja česna s poudarkom na uporabi različnih zastirk ter predstavitev možne opreme za spremljaje vlage v tleh ter na koncu predstavili lastnosti avtohtonih sort česna (F. Perdih-Amarant in N. Pelko, KGZS-Zavod NM).
   
  DEMONSTRACIJA PRAKTIČNEGA PREIZKUSA
  Na ekološki kmetiji Tovornik smo 7.6.2022 ob 12:30 izvedli enourno demonstracijo s katero smo udeležence seznanili z novimi tehnološkimi pristopi pri pridelovanju česna (in šalotke) s poudarkom na uporabi različnih zastirk pri pridelovanju zelenjave, s katerimi lahko zadržimo vodo v tleh. Na primeru kmetije smo si ogledali posevek različnih frakcij česna sorte Jesenski Anka (seme / stroki), ki uspeva na različnih zastirkah: PE folija z zarezami, kompost, slama ali brez zastirke. Zastirke lahko uporabimo kot ukrepi proti plevelom v času rasti česna. Udeležencem smo predstavili aparaturo, s katero lahko spremljamo vlažnost tal, tenziometer, ki je cenovno dostopen tudi v specializiranih kmetijskih trgovinah. Dobro je tudi, da imajo kmetje na njivi postavljen dežemer, s katerim lahko tudi spremljajo potrebe po zalivanju. Pri mehanskem obvladovanju plevelov je pomembno, da opazujemo vznik plevelov in kultiviramo, ko ima plevel 2 do 4 liste. Velja pravilo: »Manjši kot je plevel, večji je učinek.«.
    
  AGRA 2022 – POSVET IN OKROGLA MIZA
  Tudi letos smo se udeležili 60. kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni, kjer smo z izvedenimi aktivnostmi in razdeljevanjem zgibank o pridelavi in praktičnih preskusih širili informacije o česnu in šalotki.
  V četrtek, 25. 8. 2022, smo ob 11. uri pričeli s posvetom. Z ogledom predstavitvenega videa smo udeležencem popestrili klasično predstavitev projekta EIP Česen in šalotka, ki sledi dvema pridelovalnima ciljema slovenskega semenarstva: pridobivanju in vzdrževanju semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke primernega zdravstvenega stanja ter povečanju produktivnosti v pridelavi materiala slovenskih sort česna in šalotke. Nina Gerjevič iz Grma Novo mesto je predstavila dosedanje laboratorijsko delo in vitro z brezvirusnim česnom sorte Ptujski spomladanski, namen le-tega, cilje in dosedanje rezultate. Pri vodilnem partnerju imamo različno velike rastline brezvirusnega česna sorte Ptujski spomladanski, ki so si jih obiskovalci lahko tudi ogledali. Predstavili smo kako z metodo ELISA izvedemo analizo prisotnosti virusov v rastlinskem materialu. V izbranih rastlinah česna sorte Anka iz nasada iz praktičnega preizkusa smo določili prisotnost treh virusov. V vseh izbranih vzorcih je prisoten navadni latentni virus česna (GarCLV), določili smo tudi viruse iz družine Allexivirus (GarV-B, GarV-C). 
  Natalija Pelko iz KGZS - Zavoda Novo mesto je predstavila tehnologijo pridelave česna, predstavila izvedbo in zadnje rezultate praktičnih preskusov (PP) na partnerskih kmetijah Meško, Tovornik, Kasaš in Rogelj. Damjana Hosta iz Grma Novo mesto je predstavila potek in zadnje rezultate praktičnega preskusa o namakanju, ki smo ga izvedli šri vodilnem partnerju.
  Darko Vernik, strokovni sodelavec Amaranta, je predstavil avtohtone sorte česna in njihove posebnosti, ki smo jih uporabili v preskušanjih. 
  Na okrogli mizi so svoje izkušnje preskusov predstavili predstavniki partnerskih kmetij – Mihael Kasaš iz kmetije Ekokmetija Kasaš ter Tinkara in Roman Meško iz kmetije Meško. Fanči Perdih, Amarant, je predstavila način sodelovanja s kmeti ter napovedala katera opravila (tehtanja, meritve, obdelava podatkov) nas še čakajo, da bomo lahko dokončno izdelali in izdali načrt trženja.

   
  USPOSABLJANJE - OVREDNOTENJE (klasifikacija) PRIDELKOV IZ PRAKTIČNI PREIZKUSOV S ČESNOM
  Na Selekcijsko poskusnem centru Ptuj smo 6. 9. 2022 za lastnike KMG izvedli usposabljanja s klasifikacijo pridelkov iz praktični preizkusov s česnom, ki smo jih izvedli na kmetijah Meško, Kasaš, Tovornik in Grm Novo mesto. Udeležencem smo predstavili tehnološke postopke s poudarkom na spravilu, skladiščenju in ovrednotenju pridelka česna (senzorika, klasifikacija) ter prepoznavanju okužb. Najprej smo pregledali zdravstveno stanje pridelkov iz preizkusov in pri nekaterih odkrili nekatera bolezenska znamenja. Predstavili smo tehnologijo skladiščenja in merila za kakovosten semenski material česna in način klasifikacije pridelka na kmetijah samih (KGZS NM, Amarant in KIS). Na koncu smo izvedli klasifikacijo pridelka z razvrščanjem v 4 velikostne razrede glede na premer čebulic s strojem za razvrščanje, štetjem glavic ter tehtanjem posameznih frakcij.
   
   
  ZAKLJUČNI PROJEKTNI STROKOVNI POSVET IN NOVINARSKA KONFERENCA
  V sredo, 9. 11. 2022, smo ob 9. uri na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma izvedli zaključni strokovni posvet in na koncu še novinarsko konferenco. Na dogodku smo predstavili projekt, njegove cilje in rezultate laboratorijskega dela in izvedenih praktičnih preizkusov. Predstavili smo nove tehnologije pridelovanja čebulnic, predstavili pomen in možne načine varovanja naravnih virov v kmetijstvu in avtohtonih sort (ohranjanje kmetijske biotske pestrosti) ter predstavili načrt trženja brezvirusnega sadilnega materiala česna in šalotke. Med udeležence smo tako razširjali projektne rezultate in tudi s strokovnimi predstavitvami  prispevali k povečanju usposobljenosti kmetijskih gospodarstev.
  Z razdeljevanjem gradiv (Zbornik projekta EIP ČESEN IN ŠALOTKA – seme prihodnosti, Agrotehnološka navodila za pridelavo česna in šalotke, vse 4 zgibanke) smo poskrbeli za trajnost projekta, tudi po njegovem zaključka.
  Z izvedeno novinarsko konferenco smo rezultate projekta razširili v splošno javnost.
   
  USPOSABLJANJE
  9. 11. 217 smo izvedli še zadnje usposabljanje za povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev: ogledali smo si opremo in predstavili tehnike merjenja tako na terenu kot v laboratoriju, ogledali mobilni mrežnik kot najboljšo zaščito česna pred insekti, ki prenašajo virusne okužbe, ter v laboratoriju, v katerem razmnožujemo brezvirusne rastline česna sorte Ptujski spomladanski v in vitro pogojih, predstavili celotno laboratorijsko delo.

   


  DELAVNICA-PREDAVANJE
  Še zadnja predavanja (delavnica) za kmete, ki se ukvarjajo s pridelavo česna in tiste, ki bodo s tem še pričeli. Izvedli smo ga na sedežu KGZS Zavoda Novo mesto, 17. 11. 2022.
  Najprej nam je Nina Gerjevič iz Grma Novo mesto predstavila projekt EIP Česen in šalotka, laboratorijsko delo in rezultate le-tega: pridobili smo prve brezvirusne rastline česnov sort Ptujski spomladanski, Jesenski Anka in Ptujski jesenski ter nekaj rastlin šalotke sorte Pohorka, ki imajo le en virus, pri vodilnem partnerju pa smo vzpostavili vzdrževalno selekcijo.  
  Nadalje pa nam je Natalijo Pelko, kmetijska svetovalka za varstvo rastlin in pridelavo zelenjave na KGZS Zavodu Novo mesto, predstavila izvedene praktične preizkuse in njihove rezultate ter samo agrotehnologijo pridelave česna.