|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  Ukrep 111

   

   

    

   "Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
  Evropa investira v podeželje." 

  Predmet podpore v okviru tega ukrepa je usposabljanje z namenom povečanja produktivnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju.
  Usposabljanja so namenjena proizvajalcem, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter lastnikom zasebnih gozdov.

  Upravičenec do usposabljanja je:

  - fizična oseba (nosilec, namestnik in član kmetijskega gospodarstva ali lastnik zasebnega gozda). Upravičenost se izkazuje z veljavnim potrdilom / izpisom iz RKG.

  - zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo - podjetje mora biti vpisano v RKG. Upravičenost se izkazuje s potrdilom odgovorne osebe v podjetju o zaposlitvi slušatelja ter veljavnim potrdilom / izpisom iz RKG.

  - zaposleni pri pravni osebi (v podjetju), ki se ukvarja z gozdarsko ali živilskopredelovalno dejavnostjo (podjetje mora biti registrirano za opravljanje gozdarske ali živilskopredelovalne dejavnosti po veljavni SKD). Upravičenost se izkazuje s potrdilom odgovorne osebe v podjetju o zaposlitvi slušatelja ter dokazilom o registraciji podjetja za opravljanje gozdarskih dejavnosti / živilskopredelovalne dejavnosti.

   

  AKTUALNO RAZPISANA USPOSABLJANJA:

  Trenutno ni razpisanih usposabljanj.

  Informacije in prijave:

  e-naslov: tecaji.grm@guest.arnes.si

   

  V mesecu maju / juniju bomo zaključili z že začetimi usposabljanji.

  Zahvaljujemo se vsem slušateljem za udeležbo na usposabljanjih ter s tem izraženo podporo izvajanju Ukrepa 111.

  Spisek vseh usposabljanj si lahko preberete spodaj.

    _____________________________________________________________________________________

  SEZNAM BREZPLAČNIH usposabljanj:
                                                                                          

  • Prireja mleka z uporabo molznega robota (26 ur)
  • Promocija in trženje slovenskih vin (48 ur in ekskurzija)
  • Novi trendi v vinogradništvu (48 ur)
  • Preusmeritev kmetije v ekološko vinogradništvo (25 ur in ekskurzija)
  • Pridelava vrtnin na prostem (40 ur)
  • Ekološko pridelovanje zelenjave (50 ur in ekskurzija)
  • Modeliranje pridelave zelenjave (30 ur in ekskurzija)
  • Trženje izdelkov vrtnarskih kmetij (40 ur)
  • Pridelava sadik zelenjadnic (40 ur) 
  • Novi izzivi v poljedelstvu (33 ur in ekskurzija)
  • Priprava promocijskih daril na kmetiji (20 ur) 
  • Promocija kmetijskih in živilskih proizvodov (25 ur in ekskurzija)
  • Pridelava enoletnic za suho cvetje (28 ur)
  • Pridelava in uporaba zelišč (30 ur in ekskurzija)
  • Priprava naprav za nanos FFS za sezono (8 ur)
  • Vzdrževanje traktorjev v zimskem obdobju  (37 ur in ekskurzija)
  • Predelava sadja (50 ur)
  • Internetno komuniciranje v kmetijstvu (30 ur) 
  • Uporaba zdravilnih zelišč v konjereji (24 ur)
  • Pridelava in predelava kobiljega mleka (30 ur in ekskurzija)
  • Jahalna šola kot dopolnilna dejavnost na kmetiji (40 ur) 
  • Trendi v selekciji konj (30 ur)
  • Trendi v prehrani konj (30 ur)
  • Zdravstveno varstvo konj (35 ur)
  • Obnovljivi viri energije na kmetiji (40 ur)
  • Racionalna raba  energije v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu (48 ur)
  • Ohranjanje etnološke in kulturne dediščine na kmetijah (25 ur in ekskurzija)
  • Urejanje in vzdrževanje dvorišč in športnih igrišč na podeželju (25 ur)
  • Pletarstvo, izdelava izdelkov iz šibja in izdelava slamnatih streh (30 ur in ekskurzija)
  • Lupinarji - priprava in vzgoja nasada, skladiščenje ter uporaba pridelka (40 ur)
  • Organizacija in logistika kmetijske pridelave (24 ur in ekskurzija)   
  • Organiziranje pridelovalcev kmetijskih proizvodov (50 ur)
  • Organizacija in trženje v kmetijstvu (50 ur)
  • Cilji skupne kmetijske politike (25 ur in ekskurzija)
  • Ureditev kmetijskega gospodarstva v učno kmetijo (30 ur in ekskurzija)
  • Internetno komuniciranje v kmetijstvu (30 ur)

  Informacije in prijave na e-naslovu: tecaji.grm@guest.arnes.si.