|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

SOOS


POMOP

Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

  Slovenski pogrinjek

   Brezplačno strokovno izobraževanje - certificiran program 
  s področja dizajna, etnologije ter komunikacijskih veščin Slovenski pogrinjek
   

  za vse, ki ste kakorkoli povezani s turizmom, gostinstvom, trženjem in  kmetijstvom, želite nadgraditi svoje znanje s praktičnimi znanji in veščinami in s tem kvalitativno dvigneti nivo vaše podnube in storitev, narediti preboj na poti svoje osebnostne, karierne in poslovne odličnosti.

  PRIJAVNICA  Dokazilo o zaposlitvi_predloga

   

  DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU

  VABILO

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vas vabi  na BREZPLAČNO USPOSABLJANJE DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU

  S pričetkom v četrtek, 15.11.2018, ob 15.30 uri.

  Usposabljanje bo potekalo v prostorih našega zavoda. 

  Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3*, ki omogoča brezplačno usposabljanje za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja.

  PRIJAVNICA   Dokazilo o zaposlitvi_predloga

  V A B I L O - 50 urna atraktivna brezplačna usposabljanja

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vas vabi na 50 urna atraktivna  brezplačna usposabljanja. 
   
  Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3, ki omogoča brezplačno usposabljanje za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki lahko pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za opravljanje dejavnosti oziroma dela ter za osebno in strokovno rast.
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma se je prijavil na razpis za projekt »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022«. Uspešno prijavljen projekt je poimenovan MUNERA 3.
  Na Grmu Novo mesto smo pripravili številne programe usposabljanj, katere bomo izvajali v okviru projekta Munera 3 in jih je potrdil Programski odbor projekta in Svet zavoda. Vabimo vas, da izmed spodaj navedenih programov izberete tiste nekaj za se in se na nam pridružite na usposabljanjih:

  1. ČIŠČENJE IN UREJANJE POSLOVNIH IN ZASEBNIH PROSTOROV 
  2. DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU 
  3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU 
  4. EKOLOŠKO KMETOVANJE 
  5. GOJENJE, PREDELAVA, TRŽENJE IN UPORABA JAGODIČJA   
  6. HARMONIJA OKUSOV 
  7. INFOMRACIJSKA PODPORA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU-EXCEL 
  8. INOVATIVNI PRISTOPI V STREŽBI GOSTA  
  9. INTERPRETACIJA DEDIŠČINE V TURIZMU 
  10. IZDELAVA MESNIN NA TRADICIONALNI NAČIN 
  11. IZZIVI V POLJEDELSTVU 
  12. KONSERVACIJA IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL 
  13. KUHAJMO SKUPAJ 
  14. KULTURNO NASLEDSTVO KOT PODLAGA ZA RAZVOJ KULTURNEGA TURIZMA 
  15. MALA ŠOLA ETNOLOGIJE ali DEDIŠČINA NAJBOLJŠA UČITELJICA 
  16. NEGA GOZDA 
  17. OCENJEVALEC KONJ 
  18. OKUSI SLOVENIJE – DOŽIVETJA PREHRANSKE KULTURNE DEDIŠČINE V TURIZMU 
  19. ORGANIZACIJA ATRAKTIVNIH TURISTIČNIH PRIREDITEV IN DOŽIVLJAJEV NA PODEŽELJU 
  20. OSKRBA IN PREHRANA KONJ 
  21. OSKRBOVALNE VERIGE V KMETIJSTVU 
  22. POSLOVNO SPORAZUMEVANJE Z AZAPOSLENE V BIOTEHNIKI 
  23. POVEZANI ZA VEČJO KONKURENČNOST IN USPEŠNOST  
  24. PRIDELAVA SADIK VRTNIN 
  25. PRIDELOVALEC ZELENJAVE 
  26. PRIPRAVA DIETNIH JEDI 
  27. PRIPRAVA JEDI ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
  28. PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA 
  29. PRIPRAVA ZDRAVIH KRUHOV IN PEKOVSKEGA PECIVA 
  30. PRIREJA KOBILJEGA MLEKA 
  31. PRODAJALEC MESA IN MESNIH IZDELKOV 
  32. RAZLIČNE KULTURE IN NAČINI ŽIVLJENJA V IZOBRAŽEVALNIH PROCESIH IN TURIZMU 
  33. RAZVOJ KOMPETENC IN KARIERNE POTI NA PODEŽELJU 
  34. SEČNJA DREVES 
  35. SENZORIČNA NALIZA VIN 
  36. SLOVENSKI POGRINJEK  
  37. SLOVENŠČINA KOT JEZIK OKOLJA ZA TUJE ZAPOSLENE V BIOTEHNIKI 
  38. SKRB ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
  39. SPLETNI DIGITALNI MULTIMEDIJI 
  40. SPORAZUMEVANJE V RUSKEM JEZIKU – NOVA PRILOŽNOST ZA RAZVOJ TURIZMA IN STROKOVNO RAST ZAPOSLENIH 
  41. SPRAVILO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV 
  42. ŠOLA ZA SAMOOSKRBO 
  43. TEHNOLOGIJA PRIDELAVE GROZDJA 
  44. TRŽENJE V KMETIJSTVU 
  45. TURISTIČNI ANIMATOR 
  46. TURISTIČNO SPREMLJANJE IN VODENJE 
  47. UČENJE Z GOZDOM 
  48. UČINKOVITA RABA ENERGIJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 
  49. UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – II. STOPNJA 
  50. UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – I. STOPNJA 
  51. UPRAVLJANJE S KRAŠKIMI NARAVNIMI VIRI 
  52. USTVARJANJE PRIVLAČNIH ZGODB, KI JIH ODSTIRA SLOVENSKO PODEŽELJE IN ZGODBARJENJE 
  53. VARNO ROKOVANJE Z ŽIVILI 
  54. VINARSTVO – TEHNOLOGIJA PRIDELAVE VIN 
  55. WELLNESS-SMISEL SAMORAZVOJA 
  56. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI 
  57. ZELIŠČARSTVO 
  58. UPORABA HLADNOKRVNIH KONJ
  59. BIOTEHNIKA_NAČINI IN ORODJA ZA USPEŠNO TRŽENJE LOKALNIH PRIDELOVALCEV IN UPORABNIKOV Z UPORABO IKT
  60. BIOTEHNIKA_TRADICIONALNA ZNANJA V SODOBNI PREOBLEKI
  61. BIOTEHNIKA_URESNIČEVANJA CILJEV IN METODE 4-H KORAKOV ZA VEČJO OSEBNO UČINKOVITOST IN PRODUKTIVNOST RAZVOJA PROIZVODOV V PODEŽELSKEM PROSTORU

   
  Informacije in prijave:  
  Tel.št.: 031 729 842, 051 669 118
  e-naslov: munera3.grm@gmail.com

  Povezave:
  www.eu-skladi.si
  http://www.munera3.si

  ​Nekateri sodelavci Grma prejeli mednarodne INLPTA certifikate

  V mesecu januarju se je v okviru dnevov Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto v organizaciji doc. dr.

  Katalog delavnic za OŠ in vrtce

  PRENESI KATALOG

  DODATNA PONUDBA GOSTINSKE ŠOLE

  ZADEVA: PONUDBA DEJAVNOSTI NA GRMU NOVO MESTO – CENTRU BIOTEHNIKE IN TURIZMA (Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija ter Srednja šola za gostinstvo in turizem)
   

  Podelitev naziva Ambasador učenja 2018

  Povabilo k oddaji predloga za podelitev naziva Ambasador učenja 2018
   
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, konzorcijski partner projekta  DIS za zaposlene Osrednja JV regija vabi predlagatelje, da se udeležijo javnega povabila, s katerim zbiramo predloge za podelitev naziva Ambasador učenja na območju Osrednje JV Regije.
   

  ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI TURIZEM

  Tip projekta: Projekt po razpisu Vodilnega partnerja LAS DBK - Razvojni center Novo mesto d.o.o.
  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  Datum začetka: 7. 6. 2017
  Datum zaključka: 31. 8. 2018

  Odprta akademija za inovativni turizem bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za odličnost v turizmu. Vizija Akademije je razvoj inovativnega turizma ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenskega turističnega prostora v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na animacijo mlade generacije, odličnost turistične ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti.

  Peace with ICT

  Danes se z razvojem tehnologije na vseh področjih izobraževalne tehnologije še naprej razvijajo z enako hitrostjo. Izobraževalne tehnologije se na splošno uporabljajo v šolah in so večinoma zasnovane kot sistemi, usmerjeni v študente. Študenti današnjega dne so ostali študenti klasičnega izobraževalnega sistema, vendar so se sami radikalno spremenili. Današnji študentje, imenovani mileniali, imajo sposobnost, da postanejo digitalni domorodci, ki so sposobni seveda uporabljati tehnologijo kot posledica prve generacije v sodobni tehniki.

  Strani